Najnovija naredba Štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad

Na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije, Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad održao je 1. decembra telefonsku sednicu na kojoj je doneo novu naredbu. Naredbu prenosimo u celini.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4., čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73., čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020, 126/2020 i 136/2020), Odluke Predsednika opštine Dimitrovgrad o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 82-21/2020-16 od 02.11.2020. godine, čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 01.12.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

1. Produžava se pravno dejstvo Naredbe ovog Štaba br. 06-156/2020-17/1 od 18.11.2020. godine do propisivanja novih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19.

2. Ova Naredba stupa na snagu dana 01.12.2020. godine.

Naredbu u PDF formatu možete pogledati OVDE.

Broj: 06-159/2020-17/1

Datum: 01.12.2020. godine

Komandant Štaba za vanredne situacije: Vladica Dimitrov

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar