Opštinska uprava: Rani javni uvid PDR za eksploataciju gline u ležištu “Crne rovine”