Usvojena odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Dimitrovgrad za 2020. godinu

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad usvojena je odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Dimitrovgrad za 2020. godinu.

This image has an empty alt attribute; its file name is 197-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 198-1024x683.jpg

Prema rečima zamenika predsednika opštine Zorana Gerova, prihodni deo je 563 miliona dinara, a rashodni 543, tako da je ostvaren suficit u iznosu od 19.117.000 dinara,. Kako kaže Gerov potvrđuje se praksa da se izvršna vlast u komunikaciji sa korisnicima budžeta racioanalno i domaćinski odnosi i uvek troši onoliko koliko ima. On napominje da se nastavlja praksa da kod korisnika budžeta koji primaju zarade sa nivoa lokalnog budžeta ostvarenja kreću između 80 i 85 odsto u rashodnom delu, a kod onih korisnika budžeta koji ne primaju zarade sa lokalnog nivoa ostvarenja se kreću između 60 i 70 odsto.

This image has an empty alt attribute; its file name is 199-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 200-1024x683.jpg

Na zasedanju je usvojena odluka o postavljanju i održavanju spomenika na teritoriji opštine. Ovom odlukom uređuje se izgradnja, odnosno postavljanje i održavanje spomenika, spomen obeležja i skulpturnih dela na javnim površinama na teritoriji opštine, kao i uslovi i način obezbeđivanja sredstava za njihovo postavljanje i održavanje.

Odbornici su, između ostalog, usvojili odluku o dodeli isključivog prava Javnom preduzeću „Komunalac“ za obavljanje delatnosti pružanja usluga zimskog održavanja puteva na teritoriji opštine, kao i Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Dimitrovgrad u 2021. godini.

This image has an empty alt attribute; its file name is 201-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 202-1024x683.jpg

Saša Aleksov, diplomirani menadžer iz Dimitrovgrada ponovo je imenovan za direktora Javnog preduzeća “Komunalac” na period od 4 godine, dok je Milena Stavrov, direktorka Osnovne škole “Hristo Botev”, imenovana za novog člana Opštinskog štaba umesto dosadašnje direktorke ove obrazovne institucije Katarine Simeonov.

A. Todorov

Foto: Mikica Kostov

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar