VIDEO: Zoran Đurov o predstojećoj XXIX sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad

U susret predstojećoj XXIX sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad koja će biti održana u četvrtak od 10:00 sati, predsednik lokalnog parlamenta Zoran Đurov održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o tačkama koje će se naći na dnevnom redu sutrašnjeg zasedanja.

Na dnevnom redu naći će se predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju budžeta opštine Dimitrovgrad za period od 1. januara do 30. juna ove godine. Đurov kaže da prema ovom izveštaju ukupno ostvareni prihodi su 43,55 procenata, odnosno 383 miliona dinara, a rashodi su 35,18 procenata ili 309 miliona dinara. Navodi da razlika između prihoda i rashoda u korist prihoda je nastala zbog toga što većina velikih investicija se realizuje u drugoj polovini godine.

Što se tiče odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2023. godinu ili takozvanom rebalansu budžeta, Đurov isitče da budžet što se tiče sopstvenih prihoda ostaje isti, ali se menja ukupni budžet zbog transfera od strane Ministarstva za brigu o selu od 8 miliona dinara za kupovinu seoskih kuća i 500.000 dinara za organizaciju Miholjskih susreta sela.

“Takođe, biće izvršene korekcije tehničke prirode, kao u slučaju rekonstrukcije EOC-a gde 20 odsto sredstava je predviđeno za građevinske radove, a 80 odsto sredstava od ukupnog projekta za opremu. U dosadašnjem budžetu taj odnos je bio obrnut i sada se vrši ta korekcija. Obezbeđuje se jedan milion za gorivo i mazivo Komunalcu zbog rasčišćavanja i sanacije terena u vreme vanredne situacije u prvoj polovini ove godine, kao i milion dinara za pravna lica za pomoć u sanaciji štete a objektima nastale zbog prirodnih nepogoda. Takođe, obezbeđuje se 2,8 miliona dinara za plaćanje po presudi gde je Elektroprivreda tužila Centar za kulturu za naknadu za zauzeće bandera za kablovsko-distributivni sistem. 500.000 dinara se obezbeđuje za subvencije za kamate za privredu i 300.000 dinara za naknadu za procenitelje za kuće na selu”, rekao je Đurov.

Prema rečima Đurova, odlukom o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda daje se ovlašćenje predsedniku opštine da u ime lokalne samouprave potpiše ugovor o kreditu na 50 miliona dinara za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda kao što je rekonstrukcija glavne ulice u selu Gornja Željuša.

Na dnevnom redu će se naći i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Centra za kulturu, o davanju saglasnosti na izmenu Programa poslovanja JP „Komunalac“ za 2023. godinu sa finansijskim planom i cenovnikom usluga za 2023. godinu. o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Komunalac, kao i o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP „Komunalac“ za period od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine.

Na zasedanju lokalnog parlamenta naći će se i odluka o imenovanju Komisije za planove Opštine Dimitrovgrad, kao i rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Komisije za rodnu ravnopravnost opštine Dimitrovgrad.

O ovim i ostalim tačkama opširnije u izjavi Zorana Đurova.

Novinar: Aleksandar Todorov
Snimatelj: Stefan Pavić
Montaža: Mikica Kostov
Odgovorni urednik: Petar Videnov
Produkcija: FAR TV
2023.

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar