Prva reakcija Opštine Babušnice na inicijativu iz Zvonačkog kraja

Nakon zvaničnog pokretanja inicijative meštana sela Zvonce za odvajanje od opštine Babušnica, stigla je i prva zvanična reakcija iz ove lokalne samouprave. Nadležni odbor Skupštine opštine Babušnica razmatrao je zahtev i utvrdio da nisu ispunjeni zakonski uslovi za raspisivanje referenduma za odvajanje sela Zvonci i pripajanje opštini Dimitrovgrad.

FAR je povodom inicijative iz sela Zvonačkog kraja pokušao da zakaže intervju sa predsednicom opštine Babušnica Ivanom Stojičić, ali su iz njenog kabineta bez obrazloženja uputili novinara na predsednika Skupštine opštine Babušnica. Ivana Stojičić nije do trenutka objavljivanja ovog članka odgovorila na pitanja upućena na adresu njenog kabineta, gde je između ostalog upitana šta je u vezi problema u selu Zvonce i okolnim selima preduzela otkako je na funkciji predsednika Opštine Babušnica, kao i koji su to ključni projekti i investicije koje su tokom njenog mandata u tom kraju realizovane sredstvima Opštine Babušnica. Ivana Stojičić nije odgovorila ni na pitanje šta planira da preduzme kako bi se unapredio položaj meštana sela Zvonce i okolnih sela (Vučidel, Našuškovica, Rakita, Jasenov Del i dr).

U nastavku teksta prenosimo integralnu verziju novinarskih pitanja i odgovora Dalibora Jocića, predsednika Skupštine opštine Babušnica koje je on dostavio u pisanom obliku FAR-u:

FAR: Da li je Opština Babušnica upoznata sa ovom inicijativom, da li je opštini dostavljen zvaničan zahtev ili informacije o tome dobija preko medija?

Dalibor Jocić: Dana 16.08.2023. godine od strane grupe građana MZ Zvonce Skupština opštine Babušnica primila je zahtev za raspisivanje referenduma na teritoriji MZ Zvonce, u kojem se zahteva pripajanje MZ Zvonce opštini Dimitrovgrad. Zahtev potpisali Ivan Takov i Milan Josifov.

FAR: Kada će se Skupština opštine Babušnica i drugi organi Opštine Babušnica izjasniti o pokrenutoj inicijativi, odnosno kakva je propisana procedura?

Dalibor Jocić: Dana 31.08.2023.godine na Odboru za propise predstavke i upravu SO Babušnica razmatran je zahtev za raspisivanje referenduma u kojem se zahteva pripajanje MZ Zvonce opštini Dimitrovgrad. Nadležni odbor je razmotrio podneti zahtev i utvrdio da nisu ispunjeni zakonski uslovi za raspisivanje referenduma odnosno članom 15.stav.3 Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi propisano je da je Skupština jedinice lokalne samouprave dužna da raspiše referendum na zahtev najmanje 10% birača koji imaju prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave, takođe članom 12. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije propisano je da Inicijativu za pokretanje postupka za osnivanje, ukidanje i promenu teritorije opštine može podneti skupština opštine ili 10% birača koji imaju prebivalište na teritoriji opštine na koju se promena odnosi. S tim u vezi SO Babušnica će podnosioca zahteva obavestiti o nemogućnosti rešavanja ovog zahteva do ispunjenja zakonskih uslova za pokretanje pitanja referenduma na ovu temu.

FAR: Kako komentarišete navode iz medija da se kao razlog za pokretanje inicijative navodi: “dugogodišnje zanemarivanje od strane Opštine Babušnica u pogledu lokalne putne infrastrukture, razvoja turizma, zdravstvene zaštite, otvaranja novih radnih mesta i u oblasti drugih sfera društvenog života”?

Dalibor Jocić: Navedeni razlozi mogu biti stav ili mišljenje pojedinca, ali mislim da je besmisleno pokretati ovakvu inicijativu iz opšte navedenih razloga koji ne definišu niti jedan konkretan problem MZ. Složio bih se da postoje problemi u svim mesnim zajednicama, pa tako i u MZ Zvonce. Opština Babušnica ima 53 mesne zajednice i trudimo se da usmeravamo sredstva iz budzeta ravnomerno svim MZ pa tako i MZ Zvonce. Stanje na terenu u Mesnim zajednicama pratimo preko Saveta mesnih zajednica koji funkcionišu u svim mesnim zajednicama. Sredstva opredeljujemo svakoj mesnoj zajednici pa tako i MZ Zvonce. Učestvujemo u rešavanju svih problema na području MZ u saradnji sa predstavnicima saveta. Konkretno u MZ Zvonce radi ambulanta koja je dostupna svim meštanima na području zvonačkog kraja, što se tiče socijalne zaštite i brige ostarčkim domaćinstvima na ovom području imamo angažovane 5 gerentodomaćice iz sela Zvonce i obližnjih sela koje obilaze i pružaju podršku najstarijim stanovnicima sela (oko 50 korisnika ove usluge), Centar za socijalni rad preko stručnih radnika vodi brigu o socijalno ugroženom stanovništvu na ovoj teritoriji kroz podršku u svim segmentima ove oblasti. U selu Zvonce prošle godine obnovljen je kameni most posle dužeg vremenskog perioda od njegovog urušavanja, Izradjen je projekat za vodosnabdevanje od Vuči dela do Zvonačke banje vredan 3 miliona dinara, Urađen je projekat kompletne rekonstrukcije OŠ Bratstvo iz Zvonca koji predviđa i oko 100 smeštajnih kapacita, kako bi u budućnosti mogle da se sprovode i vannastavne aktivnosti odnosno kampovi, škola u prirodi. Redovno se interveniše na popravci i zameni ulične rasvete, sanaciji vodovodne mreže… Državni put Babušnica – Zvonce rekonstruisan je u dužini od 4 km, a u fazi je projektovanja za nastavak rekonstrukcije puta, takođe se očekuje rekonstrukcija ovog puta od Manastira Poganovo do sela Zvonce odnosno granice sa KO Preseka. Asfaltiran deo puta od Zvonca do Rakite u dužini od 2km, i još 2 km nasipan čvrstim materijalom.

FAR: Da li ste pre pokretanja ove inicijative imali sastanke sa pokretačima inicijative (Ivan Takov npr) i da li Vam je sa njihove strane ukazivano na gore navedene probleme i potrebe meštana?

Dalibor Jocić: U prethodnom periodu održano je par sastanaka sa predstavnicima KIC Zvonce, a sastanak na ovu temu nije održan, sa ovom temom sam upoznat 16.08.2023. godine kada je zahtev stigao u SO Babušnica.

Ekipa FAR-a priprema video reportažu o selu Zvonce gde je razgovarala sa pokretačima inicijative i meštanima tog sela.

S. Ivanov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Bez komentara

Ostavi komentar