Početna2023September

September 2023

Muzičko obrazovni centar Klemenović iz Pirota koji pohađaju talentovane polaznice iz Pirota i Dimitrovgrada ostvaruje velike uspehe na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Ovaj Muzički centar koga rukovodi diplomirani muzički pedagog Saša Klemenović trenutno pohađa 13 redovnih i 10 rekreativnih polaznika. Talentovana deca ove muzičke škole nastupila