U školama na snazi novi pravilnik za prevenciju i sprečavanje nasilja

U škole u Srbiji uvodi se Pravilnik za prevenciju i sprečavanje nasilja, a ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović kaže za RTS da će ocena iz vladanja od drugog razreda osnovne škole ulaziti u prosek, a i roditelji će imati mogućnost da ocenjuju nastavnike.

“Danas se fokusiramo ka nasilju, zanemarivanju, ka kriznim situacijama u školama i napravili smo jednu dosta pristojnu edukaciju kadra u školama, šta zapravo za slučaj nasilja, kriznih situacija koje niko ne može predvideti, ali ih moramo očekivati i biti spremni na njih, šta radi direktor škole, šta rade pedagozi, psiholozi, razredne starešine”, navela je ministarka prosvete.

Objašnjava da se onog momenta kada se dogodi neka krizna situacija, a kriza je i nasilje u školi i zemljotres i požar i dojava o bombi, formiraju timovi za krizne situacije, odnosno nasilje, a rukovodilac je direktor.

“To ne može više da se prepusti individualnom pristupu i kako ko procenjuje. Tačno se zna šta za slučaj požara mora uraditi direktor škole – mora formirati odmah taj tim, mora odmah obavestiti požarnu službu, mora obavestiti roditelje dece koja su u bilo kakvoj vrsti opasnosti, mora sprečiti traume dece koja svaku kriznu situaciju mogu tako doživeti uz pomoć određenih stručnih struktura koje ne pripadaju školi”, objasnila je Slavica Đukić Dejanović.

Dodaje da se u slučajevima vršnjačkog nasilja preporučuju i roditeljski sastanci otvorenog tipa gde deca, nastavnici i roditelji govore na temu nasilja i analiziraju konkretnu situaciju.

Kakvo ponašanje deteta treba da bude prvi alarm za uzbunu

Ističe da svaku promenu u ponašanju deteta razredne starešine i učitelji prate i svaka promena treba da bude alarm.

“Ona čak može biti u smislu ekstraverzije, dete od jedanput počinje da bude komunikativnije nego što je bilo, agitiranost ispoljava, dete više priča, dakle menja svoje uobičajno ponašanje. Drugi tip opservacije je kad se dete povlači, kad postaje introvertno, a bilo je sasvim uobičajno kao i druga deca”, navela je ministarka Đukić Dejanović.

To je, ukazuje alarm ne samo za nastavnika, odnosno razrednog starešinu, već i za psihologa i pedagoga škole, za roditelja, za vršnjake i drugove koji imaju dosta balansirano i uravnoteženo ponašanje.

“Sa njima se pravi taj jedan tim koji tom detetu treba zapravo da pomogne, dete ne sme da bude samo u tim okolnostima, uvek je bitan uzrok, šta se to promenilo kod tog deteta, da li je porodica postala disfunkcionalna i dete dolazi zbog toga napeto u školu, da li je sakrilo od roditelja lošu ocenu ili neko druženje koje je zabranjeno, da li je u školi doživelo neko osujećenje, neku degradaciju, dakle sa detetom se razgovara i nekada je drugar taj koji će obaviti onaj iskren razgovor. Za takvo dete je jako važno da ne bude samo u toj situaciji”, poručila je ministarka.

Ocena iz vladanja ulazi u prosek

Od drugog razreda osnovne škole cena iz vladanja će ulaziti u konačni uspeh na kraju godine.

“Opet je tendencija ne da ta ocena žigoše dete, da ga ružno obeleži za čitav život i da kaže – on je još u osnovnoj školi imao jedinicu iz vladanja i zbog toga je imao neadekvatan ili lošiji uspeh, nego da ta jedinica iz vladanja opet bude alarm za roditelja, za nastavnika, odeljenskog starešinu, za njegove drugare da vidimo je li možda društveno korisni rad ili je možda aktivnost neka sportska, nešto što treba da mu se preporuči”, rekla je Đukić Dejanović.

Dodaje da je nekada potreban i kontinuiran razgovor sa psiholozima, pedagozima, a ponekada i da dete bude uključeno u centar za socijalni rad.

Ocene i za nastavnike

Novo je i da će roditelji ocenjivati nastavni kadar.

“Ako 50 odsto roditelja jednog odeljenja ocene da se krši zakon, pravila valjanog predavanja, evaluacije deteta, ocenjivanja, ako ocene da to nastavnik ili razredni starešina ne radi korektno, to mogu prijaviti školi, a direktorka i stručno veće ocenjuju da li je prigovor osnovan”, rekla je ministarka.

Ističe da i u slučaju da je prigovor osnovan ne slede nikakve posebne sankcije, već mentorski rad, edukacija.

“To je ono što je i te kako potrebno jednom takvom nastavniku. Ako roditelji nisu zadovoljni odgovorom, mogu da se jave školskoj upravi”, zaključila je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović.

Izvor: RTS

Foto. Stefan Pavić (arhiva FAR-a)

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar