Skupština odlučila – radiće se PDR za rudnik “Mazgoš”

Sa 19 glasova za i 5 protiv, uz 5 odsutnih odbornika, Skupština opštine Dimitrovgrad donela je odluku da se izradi Plan detaljne regulacije za ležište “Mazgoš”. O toj tački dnevnog reda najduže se govorilo na V sednici lokalnog parlamenta, koja je protekla u debati odbornika opozicije Borisa Koleva i Dejana Radivoeva i predsednika Opštine Vladice Dimitrova i većnika Dragana Mančeva.

Jedna od najznačajnijih tačaka na zasedanju Skupštine bila je ona o raspravi o Odluci o izradi Plana detaljne regulacije za rudnik u selu Mazgoš, na osnovu inicijative naručioca firme “Vuković Benz” iz Novog Sada, koji će i finansirati izradu Plana.

Plan predviđa obuhvat građevinskog područja, podelu prostora na posebne celine i zone i detaljnu namena zemljišta, a kako je obrazloženo na raspravi, Planom se planira stvaranje zakonskog i planskog osnova za pravila uređenja i pravila građenja za potrebe izvođenja rudarskih radova i izgradnje pratećih objekata prema rešenju Ministarstva rudarstva, a u skladu sa odobrenim projektom.

Boris Kolev, iz opozicione liste “Srcem za Dimitrovgrad”, čiji odbornici su glasali protiv usvajanja Plana, smatra da će otvaranjem rudnika lokalna samouprava imati samo štetu.

“Da li će opština od rudnika imati više koristi ili štete? Teške mašine će razbiti puteve, uništiti životnu sredinu i mislim da je sve štetno po životnu okolinu. Sela neće da se napune otvaranjem rudnika, mogu samo da se isprazne” – rekao je Kolev.

Sa njim se složila i njegova koleginaca iz skupštinske klupe Mimica Davitkov, koja je rekla da je Opštinsko veće donelo nezakonitu odluku o davanju poljoprivrednog zemljišta i nije uzeto mišljenje ekologa i meštana.

Njima je odgovorio većnik Dragan Mančev rečima da ne stoji teza da je prekršen Zakon, jer proceduru sprovodi lokalna samouprava uz smernice i kontrolu Ministarstva poljoprivrede i da ugovor potpisuje Ministarstvo poljoprivrede, a da Opštinsko veće daje samo saglasnost na pismo o namerama.

“Ja znam da od svega nepoznatog postoji bojazan. Severni deo je Nacionalni park Stara planina, južni deo je Park prirode kanjona reke Jerme, ostaje nam 40% teritorije za privredni razvoj. Nemamo luksuza da investitore odbijamo tek tako, zato što sumnjamo da će biti ugrožena životna sredina. Naravno da neće, postoje službe koje će sve to kontrolisati” – rekao je Mančev.
On je objasnio da će to biti površinski kop, da će se vršiti samo iskop zemlje, utovar i odvoženje, kao i “da nema hemije, nema toksičnih metala, nema prerade, samo utovara i odvoženja”.

Opozicioni odbornik Dejan Radivoev govorio je o pravnom aspektu projekta, kao i o samom vlasniku firme.

“Kad bi i zanemarili sve ekološke i etičke aspekte, ne možemo da prenebegnemo sve druge stvari. Pre svega pravne stvari. Upitno je kako je “Vuković Benz” zakupio poljoprivredno zemljište. Imamo prvo uredbu Vlade, pa pismo o namerama i saglasnost Opštinskog veća bez potpune dokumentacije, jer je rešenje Ministarstva rudarstva doneto posle toga. Ne možemo da zanemarimo koja je to firma, ko je vlasnik, on je pravosnažno osuđivan za šverc nafte, osuđivan za propale privatizacije. Imamo li mi interes da poslujemo sa takvim čovekom?” – upitao je Radivoev.

Predsednik Opštine Vladica Dimitrov rekao je da je lokalna samouprava sprovela sve po zakonima.

“Svako pismo o namerama Opštinsko veće usvaja i nikoga nismo na prvom koraku zaustavili. Niti ja, niti u opštini postoji stručno lice koje može da utvrdi stepen zagađenja životne sredine od budućeg rudnika ili proceni da li je veća korist ili šteta u početnoj fazi. Mi u granicama naše mogućnosti možemo da vršimo pritisak na inspekcije, republičke ili lokalne, da se čitav proces buduće eksploatacije kontroliše. Da bude u skladu sa svim zakonima i merama” – rekao je Dimitrov.

On je dodao da je prethodna firma imala samo dozvolu za istražne radove, da su kopali rudu u određenim količinama koliko su smeli, a da jalovina koja se vidi na terenu je rezultat nedomaćinskog ponašanja tog preduzetnika.

“Namera mi je da angažujemo sve službe, da šaljemo pisma inspekcijama. Nije nam interes da zatrujemo tu sredinu, pa i ja živim na selu, blizu sam tog rudnika. I meni je lično u interesu da nema zagađenja. Svi se pozivaju na Evropsku uniju, a odmah na 300 metara je rudnik u Bugarskoj, koji je svih ovih godina radio. Skoro da nema razlika u udaljenosti tog rudnika u Bugarskoj od kuća u selu Mazgoš, od ovog kopa. Kako je tamo životna sredina nezagađena, a ovde će biti?” – rekao je predsednik Opštine.

Kada bi mogao rudnik da krene sa radom, Dimitrov je rekao – “dok dođemo do eksplotacije proći će godine”.

Lj. F.

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar