HomePosts Tagged "Javna diskusija"

Javna diskusija Tag

По инициатива на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление с подкрепата на Мисията на ОССЕ в Белград се състоя 8-ма Кръгла маса на тема „Представяне на проекта на Закон за изменения и допълнения на Закона за националните съвети на националните малцинства”. Събитието се състоя в

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina čija je izrada predviđena Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, biće predstavljen na okruglom stolu u ponedeljak, 16. Aprila u 10:45 sati, u Klubu poslanika u Beogradu. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Građanke i građani, Grupa za slobodu medija Vas poziva da prisustvujete javnoj diskusiji koja će se održati 28. marta u 18h u sali Skupštine opštine Stari Grad. Javnu diskusiju zajednički organizuju predstavnici pravosudne, medijske i obrazovne profesije radi odbrane postignutih prava i sloboda u ovim oblastima. Mišljenja