Izašao prvi broj „Službenog lista opštine Dimitrovgrad“

Prvi broj „Službenog lista opštine Dimitrovgrad“ izašao je 22. decembra 2017. godine. Osnivač Službenog lista je SO Dimitrovgrad, a izdavač Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad. Odgovorni urednik je sekretar SO Dragan Golubov, dok je koordinator poslova za LER i prevodilac za bugarski jezik Maja Aleksov Metodiev, tehnički urednik lista.

U „Službenom listu“ se objavljuju odluke, drugi propisi i opšti akti organa opštine Dimitrovgrad, kao i određeni pojedinačni akti tih organa. Takođe, uz naknadu mogu se objavljivati oglasi, čija sadržina odgovara karakteru lista, kao i akti javnih preduzeća i organizacija kada je opštim aktima tih preduzeća tako predviđeno. „Službeni list opštine Dimitrovgrad“ štampa se na srpskom ( Ćirilično pismo) i bugarskom jeziku, izlazi jednom mesečno, a može se izdati i više brojeva u toku meseca.

Odluka o izdavanju „Službenog lista opštine Dimitrovgrad“ doneta je na XVIII sednici SO Dimitrovgrad, koja je održana 1. decembra 2017. godine. Službeni list je objavljen na zvaničnom sajtu opštine Dimitrovgrad http://www.dimitrovgrad.rs/ u posebnoj rubrici Službeni list opštine, a prvi broj možete pogledati na ovom linku   

 A. Todorov

Foto: Slaviša Milanov

 

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar