a
 

Opština Dimitrovgrad raspisala Javni konkurs za organizacije civilnog društva/udruženja građana u okviru ReLOaD programa

Opština Dimitrovgrad u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija raspisala je Javni konkurs za organizacije civilnog društva/udruženja građana za predaju predloga projekata u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD).

Na teritoriji Srbije izabrano je pet jedinica lokalne samouprave koje će uzeti učešće u ovom projektu: Dimitrovgrad, Čačak, Kragujevac, Paraćin i Šabac.

Pravo na učešće imaju sve formalno registrovane organizacije civilnog društva/udruženja građana, a predlozi projekata mogu se odnositi na neku od sledećih prioritetnih oblasti: podrška marginalizovanim grupama građana, lokalni ekonomski razvoj, mladi, razvoj održive poljoprivredne proizvodnje i očuvanje kulturne baštine.

Sredstva za odobrene projekte biće u iznosu od 5.000 do 35.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, pri čemu jedna organizacija civilnog društva može podneti i veći broj predloga.

Rok za prijavu je 24. mart, a potrebna dokumentacija može se preuzeti slanjem zahteva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail adresu [email protected] ili na pisarnici Opštine Dimitrovgrad.

Sve informacije mogu se naći na sajtu UNDP/ReLOaD i na sajtu opštine Dimitrovgrad, a za 14. mart u 13:00 časova planiran je i informativni sastanak u Edukativno-obrazovnom centru u Dimitrovgradu.

Regionalni projekat, koji u Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu, finansiran je od strane Evropske unije.

D. Jelenkov

Foto: Aleksandar Todorov

Ostavi komentar