a
 

Литературна вечер с представяне на творчеството на Наташа Панич и Дияна Йеленков в Панчево на 19-ти април

На 19-ти април, четвъртък, в Градска библиотека Панчево ще се проведе литературна вечер, в рамките на която ще бъде представено творчеството на Наташа Панич от Пирот, с потекло от димитровградското село Каменица и Дияна Йеленков от Димитровград.

Общото между двете авторки е интереса към местния говор на краищата, където са родени. Ето защо и самото събитие е определено от организаторите като „литературна вечер на шопски”.

Богатият литературен опус на Наташа Панич съдържа и творби, написани именно на местния говор, каквито са романа „Градушка”, драмата „На славу да ми дойдеш” и сборника с разкази „Граница”.

Дияна Йеленков неотдавна представи книгата си „От лексиката на Димитровград” – речник с над 2 000 думи от говора на Димитровград, съдържащ и автентични диалектни текстове.

Общото представяне на авторките ще бъде интересна среща на две перспективи, чрез които да се погледне, но и запази един местен говор – тази на литературата и тази на диалектологията и лексикографията.

Събитието е организирано от Сдружение на граждани на българското национално малцинство „Шопско оро” от Панчево. Началото на литературната вечер е насрочено за 19:00 часа.

  Д. Йеленков

  Фото: Дияна Йеленков

 Текстът е част от проекта „Демократично общество – информиран гражданин“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2018 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Bez komentara

Ostavi komentar