МОН обяви второ класиране за кандидат-студентите от чужбина

Министерството на образованието и науката на Република България обяви свободните за второ класиране места по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2018/2019 година. Обявените свободни места по 103 ПМС са 1065 от всички професионални направления и специалности.

За тях могат могат да кандидатстват некласираните на първо класиране кандидат-студенти, класирани на първо класиране и изпратили в МОН в определения срок писмен отказ от обучение и кандидат-студенти недопуснати до първо класиране поради непредставена диплома за завършено средно образование или друг задължителен документ.

Това важи за кандидат-студентите от Украйна, Молдова, Сърбия, Албания, Косово, Казахстан и други страни. Отделно по 228 ПМС за Македония са обявени още 51 свободни места.

Източник: КИЦ „Босилеград“

Фото: pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar