Medijska i novinarska udruženja uputila vremenski oročene zahteve Koordinacionoj grupi

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (NUNS, NDNV, ANEM, Lokal pres i AOM) uputila je danas Koordinacionoj grupi Vlade Srbije za saradnju sa medijima vremenski oročene zahteve za poboljšanje medijske scene.

Podsećamo da su novinarska i medijska udruženja, okupljena u Tim za dijalog, 16. avgusta Koordinacionoj grupi uputila 13 zahteva, a da su, prema dogovoru sa prethodnog sastanka, te zahteve sada dodatno specifikovala i vremenski oročila.

Udruženja su istakla da će, na osnovu toga da li će i u kojoj meri zahtevi biti ispunjeni, odlučiti da li uopšte ima smisla nastaviti dijalog sa vlastima i učestvovati u Radnoj grupi za izradu Medijske strategije.

U dopisu su udruženja tražila i da se čim pre održi novi sastanak Tima za dijalog i Koordinacione grupe, jer vesti koje pristižu sa medijske scene nikako nisu dobre i zahtevaju veći angažman ove pregovaračke platforme.

Na sledeći sastanak bi, prema prethodnom dogovoru, trebalo da budu pozvani i predstavnici međunarodnih organizacija i institucija, kao i predstavnici Komisije za kontrolu državne pomoći i Saveta za borbu protiv korupcije.

Novinarska i medijska udruženja su zahtevala da sastanku prisustvuje i predstavnik Južnih vesti, koji će prisutne upoznati sa činjenicama u vezi sa poreskom kontrolom ovog medija, koja je sa pravom izazvala buru u javnosti i tumačena kao pritisak na medijske slobode.

Udruženja su u dopisu upozorila Koordinacionu grupu da se na medijskoj sceni situacija iz dana u dan pogoršava, a posebno je apostrofirala napade predstavnika vlasti na medije.

U tom smislu, prvi zahtev udruženja je da predstavnici vlasti prestanu da prozivaju, vređaju, omalovažavaju i diskriminišu medije, ugrožavajući njihovu bezbednost. Rok za ispunjenje ovog zahteva je ODMAH.

U ostalim zahtevima, čija realizacija je vremenski oročena do kraja godine, udruženja su zahtevala da Koordinaciono telo pismeno odgovori na prethodnih 13 zahteva, kao i da se usvoje, u skladu sa njihovim preporukama, novi pravilnik o sufinansiranju javnog interesa u sferi javnog informisanja, uputstvo za bliže definisanje novčanih davanja koja javni sektor dodeljuje medijima, kao i uputstvo o tome koji podaci moraju da budu javno dostupni u Registru medija.

Pored toga, traženo je da se lokalne samouprave posebnim dopisom podsete na obavezu dostavljanja podataka Registratoru, kao i da se razreši ko je nadležan za sprovođenje Zakona o javnom informisanju i medijima na lokalnom nivou.

Udruženja su tražila i da nadležni organ uputi dopis – koji će biti urađen u saradnji sa novinarskim i medijskim udruženjima – lokalnim samouparavama u kojem će ih pozvati na poštovanje zakonskih odredaba i napuštanje dosadašnje katastrofalne prakse konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja.

Na kraju, udruženja su zahtevala su da državni organi postupe po rešenjima Poverenika za informacije od javnog značaja i novinarima dostave podatke koje su zahtevali po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Beograd-Novi Sad-Niš-Kragujevac, 22. oktobar 2018.

Nezavisno udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija
Poslovno udruženje Lokal pres
Asocijacija onlajn medija

Fotо: pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar