Opština Dimitrovgrad raspisala konkurse za dodelu studentskih stipendija

Opština Dimitrovgrad poziva zainteresovane studente da se prijave na konkurs za dodelu redovnih i posebnih stipendija za studente koji studiraju u Republici Srbiji, ali i Republici Bugarskoj.

Pravo na redovnu studentsku stipendiju imaju studenti najmanje druge godine osnovnih, strukovnih i integrisanih akademskih studija, koji su upisali studijski program u trajanju od najmanje šest ili osam semestara (180-240 ESPB – Evropski sistem prenosa bodova) čija prosečna ocena svih položenih ispita iznosi preko 9 za studente koji se školuju na visokoškolskim ustanovama u R. Srbiji i preko 5 za studente koji se školuju na visokoškolskim ustanovama u R. Bugarskoj i zadovoljavaju kriterijume konkursa.

Broj redovnih stipendija za školsku 2018/2019 godinu ograničava se na 18, od čega su 16 stipendija za studente osnovnih akademskih studija i 2 stipendije za master i/ili doktorske studije.

Pravo na posebnu studentsku stipendiju imaju studenti osnovnih, strukovnih i integrisanih akademskih studija, koji su upisali studijski program u trajanju od najmanje šest ili osam semestara (180-240 ESPB – Evropski sistem prenosa bodova) i zadovoljavaju kriterijume konkursa. Za ovu školsku godinu biće dodeljeno maksimalno 13 posebnih studentskih stipendija.

Odobrena stipendija za tekuću školsku godinu isplaćuje se u 10 mesečnih rata od po 8.000,00 dinara.

Zainteresovani za učešće na konkurs podnose sledeća dokumenta:

  • prijavu;
  • potvrdu fakulteta da je student prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj godini u kojoj je objavljen konkurs i da je sticao uslov davanja godine za godinu;
  • uverenje o položenim ispitima sa prosečnom ocenom tokom celokupnog studiranja;
  • fotokopiju lične karte (izvod iz čitača) studenta;
  • uverenje o prebivalištu izdato u MUP-u Republike Srbije (po službenoj dužnosti pribavljaju službe Opštinske uprave) u trajanju od najmanje 1 godine;
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
  • fotokopiju tekućeg računa studenata.

Pored gorenavedenih dokumenata, zainteresovani za posebne studentske stipendije podnose i uverenje o prosečnom primanju po članu domaćinstva (januar – jun 2018. godine)

Prijava za dodelu stipendija za školsku 2018/2019 godinu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnosi se neposredno Kancelariji dečje zaštite ili putem pošte na adresu: Opština Dimitrovgrad, Balkanska 2, 18320 Dimitrovgrad (Kancelarija dečje zaštite), sa naznakom – Za studentsku stipendiju.

Informacije se mogu dobiti telefonom, na broj: 010/361-560, kontakt osoba – Jovanka Petrov.

Rok za prijavljivanje na konkurs je do 30. Novembra. Neblagovremeno podneta i nepotpuna dokumenta neće biti razmatrana.

Dodatne informacije i obrasce za prijavu možete naći na sajtu opštine Dimitrovgrad: http://www.dimitrovgrad.rs/cir/konkursi

Emilija Vacev

Foto: Arhiva FAR-a / pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar