Javna rasprava u okviru ReLOaD programa: 77.500 eura u drugom pozivu za projekte na području opštine Dimitrovgrad

U organizaciji opštinske uprave i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u Dimitrovgradu je juče održana javna rasprava o prioritetima za predstojeći javni konkurs, u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

Opština Dimitrovgrad je jedna od 5 opština u Srbiji u kojoj se sprovodi ReLOaD program, a u Srbiji je u prvom pozivu kroz ovaj program finansirano ukupno 17 projekata.

Proces javne rasprave su vodili Saša Mančev ispred opštinske uprave u Dimitrovgradu i Željko Plavšić ispred UNDP-a, koji su kao osnovni cilj rasprave naveli zajednički dogovor o prioritetnim oblastima programa.

This image has an empty alt attribute; its file name is 185-1024x683.jpg

Željko Plavšić je u obraćanju prisutnima naglasio da je cilj ovog programa da se postigne što bolje razumevanje između udruženja i lokalnih samouprava, odnosno da vrata lokalnih samouprava budu otvorena za učešće udruženja u onim oblastima i poslovima gde lokalna samouprava nema dovoljno znanja ili mogućnosti. Plavšić je naglasio da je saradnja ova dva sektora preduslov u sprovođenju ReLOaD projekata i naveo primer grada Čačak koji „nije prepoznao potrebu da sarađuje sa NVO sektorom“ što je bio razlog da se umesto Čačka u ReLOaD program uključi opština Kuršumlija.

Plavšić je pozitivno ocenio sprovođenje ovog programa u Dimitrovgradu i dodao:
„Dimitrovgrad u odnosu na sve druge opštine učestvuje sa najvišim procentom kofinansiranja od strane lokalne samouprave i time pokazuje želju da podigne stepen saradnje sa NVO sektorom“.

Ukupan budžet sredstava namenjenih projektima na području opštine Dimitrovgrad je 140.000 eura, od čega je 100.000 učešće UNDP-a, a 40.000 učešće Opštine Dimitrovgrad. U prvom pozivu odobreno je 5 projekata, a za njihovo finansiranje je izdvojeno 62.500 eura. Za drugi poziv je namenjeno 77.500 eura. Zainteresovana udruženja moći će da učestvuju u obuci za pisanje projekata koja će biti organizovana u periodu od 4. do 6.marta. Očekuje se da 19. marta bude objavljen konkurs za projekte i da bude otvoren u sledećih 60 dana.

This image has an empty alt attribute; its file name is 186-1024x683.jpg

Saša Mančev je predstavio sledeće prioritete sa podtemama:
1. Podrška marginalizovanim grupama građana
– Razvoj postojećih i uspostavljanje novih inovativnih usluga socijalne zaštite za marginalizovane kategorije društva
– Podrška socio-humanitarnim aktivnostima
2. Zapošljavanje
– Podsticaj različitim oblicima preduzetništva;
-Podrška suzbijanju sive ekonomije
3. Mladi
– Podrška programima koje sprovode OCD za mlade
– Podrška drušvene participacije mladih
– Neformalno obrazovanje
4. Turizam
– Razvoj turističke ponude i sadržaja
5. Očuvanje kulturne baštine
– Podrška aktivnostima na očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa
– Uspostavljanje i unapređenje manifestacija međunarodnog karaktera
– Uređenje i promocija istorijskih lokaliteta i spomenika kulture

Predloge i komentare u vezi navedenih prioritetnih oblasti izneli su Zlata Šukarev, Goran Milošev (Udruženje ribolovaca), Branislav Dimitrov, Martin Manoilov, Sergej Ivanov, Gordana i Goran Rančev, Marko Šukarev, Zoran Vasov, Ana Davitkov i dr.

This image has an empty alt attribute; its file name is 187-1024x683.jpgThis image has an empty alt attribute; its file name is 188-1024x683.jpgThis image has an empty alt attribute; its file name is 189-1024x683.jpg

Učesnici rasprave su predložili da se osim navedenih prioritetnih oblasti uvrste i sledeće teme: Preventivna medicinska zaštita; Životna sredina sa podprioritetima zaštite vodnih resursa i izrada lokalnog ekološkog akcionog plana; Održivi ruralni razvoj sa podprioritetima organska poljoprivreda i očuvanje genetičkih resursa u poljoprivredi; Očuvanje materijalnog kulturnog nasleđa kao podprioritet oblasti “Očuvanje kulturne baštine” i oblast koja bi se ticala unapređenja položaja bugarske nacionalne manjine, a koja bi obuhvatila informisanje, slobodu medija, obrazovanje i zaštitu spomenika.

Očekuje se da opštinska uprava razmotri predloge koji su predstavljeni tokom javne rasprave, izjavio je Željko Plavšić.

Sergej Ivanov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar