Poziv lokalnim samoupravama za uključenje u konkurs Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je i ove godine opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će, u potpuosti ili delimično, biti finansirani sa ukupno 489.365.000 dinara iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave.

„I ove godine smo obezbedili za 50 odsto više sredstava za ovaj fond iz kog se finansira izgradnja infrastrukture, uvođenje e-uprave ili organizacija kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija od značaja za lokalne sredine“, rekao je ministar Branko Ružić povodom raspisivanja javnog poziva opštinama i ocenio kao veoma pozitivno i ohrabrujuće što se sredstva u ovom fondu iz godine u godinu povećavaju.

Ministar je istakao i novinu u odnosu na prošlogodišnji konkurs: „Ove godine ćemo finansirati i projekte smanjenja rizika od klimatskih promena, elementarnih nepogoda i slično. U protekloj deceniji smo se suočili sa velikim poplavama, zemljotresima i naučili lekciju o značaju preventivei naučili lekciju o značaju preventive. Zato deo sredstava usmeravamo na preventivno delovanje, kako bi zaštitili imovinu i lokalnih samouprava i građana“ rekao je ministar Ružić i pozvao sve opštine i gradove da prijave projekte.

Gradovi i opštine mogu prijaviti četiri vrste projekata (komponente) Projekte koji unapređuju kvalitet života građana i građanki i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju – izgradnja i rekonsturkcija komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete –555.500 dinara

Projekte koji doprinose bržem uvođenju e-Uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada lokalnih uprava i boljeg pružanja usluga građanima, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama – 936.500 dinara.

Projekte organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji – 936.500 dinara

Projekte preventivnog delovanja na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovine lokalnih samouprava i građana – 936.500 dinara

Svi prijavljeni projekti moraju imati svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole i saglasnosti i ostala dokumenta koja su navedena u javnom pozivu.

Lokalnoj samoupravi mogu se odobriti sredstva po dva zahteva u toku kalendarske godine, a iznos odobrenih sredstava ne može biti veća od 10 odsto ukupno opredeljenih sredstava za svaku od četiri grupe projekata (komponente).

Rok za prijavu projekta je do 1.4.2019. godine, nakon čega će Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava pregledati i razmotriti prijave projekata u skladu sa utvrđenim kriterijumima i predložiti donošenje odluke o raspodeli sredstava po ovom javnom pozivu.

Javni poziv je objavljen u Službenom glasniku broj 16/19, a sve neophodne informacije za učešće na javnom pozivu, javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti na sajtu ministarstva.

 Izvor: mduls.gov,rs

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar