HomePosts Tagged "sredstva"

sredstva Tag

Pomoćnik predsednika opštine Dimitrovgrad Dragan Mančev i 43 poljoprivrednih proizvođača potpisali su ugovore za dodelu podsticajnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju na osnovu mere “Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstva”. Prema rečima Mančeva, ukupna sredstva koja su odobrena u programu mera investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

U okviru programa Podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2019. godinu, opština Dimitrovgrad raspisala je pet konkursa za dodelu podsticajnih sredstava u cilju realizacije sledećih mera - “Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava”, “Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede”, “Osiguranje

Opština Dimitrovgrad raspisala je konkurs o dodeli regresa za reproduktivnui materijal – veštačko osemenjavanje krava. Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica (nosioci gazdinstva) koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Maksimalni regres za reproduktivni materijal za veštačko osemenjavanje krava je

Povodom rasprave po tački dnevnog reda današnje sednice Skupštine opštine Dimitrovgrad – Razmatranje i usvajanje predloga odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju budžeta opštine Dimitrovgrad za period od 1. januara do 30. juna ove godine, odbornik opozicije Goško Milkov rekao je da je apsurdno izdavajti

Извънредният и пълномощен посланик на Република България Радко Влайков и министърът за европейската интеграция Ядранка Йоксимович подписаха споразумение за изпълнение на проект за подпомагане на работата на новото Министерство на европейската интеграция на Сърбия „Подобряване на капацитета на институциите и организациите на местно ниво за