ВИДЕО: Братислав Златков – Пирот е във фокуса на все по-голям брой български туристи

Статистиката показва, че през последното десетилетие броят на българските туристи в Сърбия се е утроил. а Пирот и Пиротски окръг са една от основните им дестинации.

Този район, намиращ се на 80 км от София, в миналото e известен като център на овцевъдство и производство на агнета, кашкавал, килими. След това е популярен и като югославски център на каучукова промишленост и модна индустрия. Днес става все по-интересен за посетителите от България.

Освен кулинарния туризъм, гостите от съседната страна проявят желание да се запознаят и с близкия бит и култура, както и с природните забележителности на този живописен град и околността му.

Местната туристическа организация, успешно управлявана от Братислав Златков, настоява качеството и разнообразието на туристическите услуги постоянно да бъдат подобрявани.

Журналист: Сергей Иванов
Оператор: Стефан Павич
Монтаж: Микица Костов
Отговорен редактор: Петър Виденов
Продукция: Интернет Портал ФАР
април 2019

Видеото е част от проекта „Българска общност и Пирот заедно на път към ЕС, който е съфинансиран от гр. Пирот в рамките на конкурса за съфинансиране на проекти за осъщестяване на обществен интерес в областта на публично информиране за 2019 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar