a

Komunalac: “Odbijena tri zahteva da se plantaža borovnice priključi na vodovodnu mrežu”

Povodom upozorenja građanima koje je pre manje od mesec dana uputio predsednik opštine Dimitrovgrad, a kojim je apelovao da se smanji neracionalna potrošnja vode, Internet portal “FAR” se obratio na adresu JP “Komunalac” sa ciljem da proveri istinitost nagađanja u javnosti o korišćenju vode iz gradskog vodovoda za potrebe navodnjavanja plantaže borovnice u ataru sela Bačevo. Ova plantaža predstavlja najveću investiciju u voćarstvu na području opštine Dimitrovgrad u protekle dve decenije, a zahvata površinu veću od 10 ha, sa planom uvećanja površine. U neposrednoj blizini plantaže nalazi se trasa glavnog regionalnog vodovoda koji doprema Dimitrovgradu vodu za piće iz izvorišta u Prtopopincima.

Korišćenjem prava predviđenog Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, FAR je zatražio odgovore na pitanja da li je izvršeno priključenje plantaže borovnice u KO Bačevo na glavni regionalni vodovod, kada je priključena i kolika je mesečna potrošnja za period od 12 meseci unazad.

U odgovoru koji je dostavilo JP “Komunalac” navedeno je da su “Fresh cherry” d.o.o. i “Voće i bobice” d.o.o. podneli tri zahteva za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu plantaže borovnica, ali da su sva tri zahteva odbijena od strane JP “Komunalac” zbog “nepostojanja rezervoarskog prostora, sekundarne vodovodne mreže i kanalizacione mreže”, stoji u odgovoru Komunalca.

Inače, na pitanje da li ima saznanja o priključenju ove plantaže na gradski vodovod, predsednik opštine je 8. jula ove godine ovako odgovorio.

“Ne, ne. Proverićemo to obavezno. Ja znam da je svojevremeno bila priča da plantaža ima mogućnost da dobije vodu iz gradskog rezervoara, ali samo u periodu kada je izdašnost izvorišta velika i kada ima mogućnosti da oni (plantaža) neke svoje rezervoare dopune vodom, inače u ovako sušnom periodu nema šanse, proverićemo to obavezno”.

Zakon o vodama određuje da se voda mora koristiti racionalno i ekonomično. Podzemne vode sa kvalitetom pogodnim za piće i vode sa javnih izvora mogu se koristiti samo za snabdevanje vodom stanovništva, sanitarno-higijenske potrebe, napajanje stoke, za potrebe industrije koja zahteva visokokvalitetnu vodu (prehrambena, farmaceutska i drugo) i za potrebe malih potrošača (sa potrošnjom ispod 1 l/s). Zakon još navodi da vode koje su planom upravljanja vodama određene za piće ne mogu da se koriste za druge svrhe, izuzev za gašenje požara.

Odgovor JP “Komunalac” može se pogledati OVDE.

Far

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar