a

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Magistralnog gasovoda

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je informaciju da je JP Srbijagas, podnelo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Magistralnog gasovoda MG – 10 Niš – Dimitrovgrad (interkonektor Bugarska – Srbija).

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama opštinskih uprava u Dimitrovgradu i Beloj Palanci, gradske uprave Pirot, i u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu. Studija se može pogledati i preko službenog sajta Ministarstva, a javni uvid će trajati do 10.septembra tekuće godine.

Memorandum o razumevanju za izgradnju projekta gasnog interkonektora Bugarska-Srbija, potpisali su ministri energetike Srbije i Bugarske, Aleksandar Antić i Temenuška Petkova, početkom 2017. godine u Sofiji.

Ovaj gasovod je jedan od dva velika projekta gasne infrastrukture u Srbiji. Njegovom izgradnjom Srbija bi se povezala sa bugarskim gasovodnim sistemom.

Trasa gasovoda buhvata teritoriju Grada Niša (KO Trupale, KO Čamurlija, KO Donji Komren, KO Gornji Komren, KO Rujnik, KO Hum, KO Brenica, KO Kamenica, KO Donji Matejevac, KO Gornji Matejevac, KO Donja Vrežina, KO Brzi Brod, KO Gornja Vrežina, KO Malča, KO Jelašnica, KO Kunovica, KO Ravni Do) teritoriju opštine Bela Palanka (KO Veta, KO Tamjanica, KO Crveni Breg, KO Vrandol, KO Crvena reka, KO Špaj, KO Moklište, KO Dol, KO Bela Palanka van Varoš, KO Kremenica, KO Klisura, KO Telovac), teritoriju Grada Pirota (KO Ponor, KO Blato, KO Mali Suvodol, KO Veliki Suvodol, KO Gnjilan, KO Barje Čiflik, KO Pirot van varoši, KO Poljska Ržana, KO Trnjina, KO Veliki Jovanovac, KO Mali Jovanovac, KO Veliko Selo, KO Sukovo, KO Gradište, KO Činiglavci, KO Srećkovac, KO Obrenovac), i teritoriju opštine Dimitrovgrad – KO Gojin dol, KO Željuša, KO Dimitrovgrad, KO Gradinje, KO Bačevo.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija Studije planirana je za 25.septembar ove godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Gradske uprave Pirot.

Sergej Ivanov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Sergej Ivanov je rođen u Dimitrovgradu (Caribrodu) 1975. godine. Po zvanju je doktor veterinarske medicine sa završenim specijalističkim kursom iz oblasti zaštite životne sredine, organske proizvodnje i primene participatornih metoda u ruralnom razvoju. Osnivač je Prirodnjačkog društva „Natura Balkanika“, kao i Udruženja za razvoj organske proizvodnje „Biobalkan“. Od 2002. godine aktivno je učestvovao u sprovođenju mnogih projekata u oblasti ruralnog razvoja, a naročito u oblasti očuvanja autohtonih rasa. Tokom studentskih dana pisao je za „Nezavisne novine“ iz Banjaluke. Autor je brojnih radova o očuvanju genetičkih resursa, kao i nekoliko edukativnih filmova o autohtonim rasama. Sa suprugom i dvoje dece održava farmu magaraca i ovaca kraj Dimitrovgrada. Od 2018. godine radi kao novinar-saradnik portala FAR.

Bez komentara

Ostavi komentar