Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Magistralnog gasovoda

Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je informaciju da je JP Srbijagas, podnelo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Magistralnog gasovoda MG – 10 Niš – Dimitrovgrad (interkonektor Bugarska – Srbija).

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama opštinskih uprava u Dimitrovgradu i Beloj Palanci, gradske uprave Pirot, i u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu. Studija se može pogledati i preko službenog sajta Ministarstva, a javni uvid će trajati do 10.septembra tekuće godine.

Memorandum o razumevanju za izgradnju projekta gasnog interkonektora Bugarska-Srbija, potpisali su ministri energetike Srbije i Bugarske, Aleksandar Antić i Temenuška Petkova, početkom 2017. godine u Sofiji.

Ovaj gasovod je jedan od dva velika projekta gasne infrastrukture u Srbiji. Njegovom izgradnjom Srbija bi se povezala sa bugarskim gasovodnim sistemom.

Trasa gasovoda buhvata teritoriju Grada Niša (KO Trupale, KO Čamurlija, KO Donji Komren, KO Gornji Komren, KO Rujnik, KO Hum, KO Brenica, KO Kamenica, KO Donji Matejevac, KO Gornji Matejevac, KO Donja Vrežina, KO Brzi Brod, KO Gornja Vrežina, KO Malča, KO Jelašnica, KO Kunovica, KO Ravni Do) teritoriju opštine Bela Palanka (KO Veta, KO Tamjanica, KO Crveni Breg, KO Vrandol, KO Crvena reka, KO Špaj, KO Moklište, KO Dol, KO Bela Palanka van Varoš, KO Kremenica, KO Klisura, KO Telovac), teritoriju Grada Pirota (KO Ponor, KO Blato, KO Mali Suvodol, KO Veliki Suvodol, KO Gnjilan, KO Barje Čiflik, KO Pirot van varoši, KO Poljska Ržana, KO Trnjina, KO Veliki Jovanovac, KO Mali Jovanovac, KO Veliko Selo, KO Sukovo, KO Gradište, KO Činiglavci, KO Srećkovac, KO Obrenovac), i teritoriju opštine Dimitrovgrad – KO Gojin dol, KO Željuša, KO Dimitrovgrad, KO Gradinje, KO Bačevo.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija Studije planirana je za 25.septembar ove godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Gradske uprave Pirot.

Sergej Ivanov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Bez komentara

Ostavi komentar