a

Vlada obezbedila 500 paketa hrane i higijene za najugroženije porodice u opštini Dimitrovgrad

Vlada Republike Srbije, na inicijativu Crvenog krsta Srbije, a posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanaja obezbedila je finansijska sredstva za nabavku artikala hrane i higijene u okviru programa pomoći najugroženijim porodicama u gradovima i opštinama druge, treće i četvrte grupe razvijenosti u Srbiji.

This image has an empty alt attribute; its file name is 320-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 321-1024x683.jpg

Predsednik Crvenog krsta Dimitrovgrad Nikola Jordanov je u izjavi za portal FAR rekao da je za opštinu Dimitrovgrad obezbeđeno 500 paketa, koji sadrže paket hrane i higijene i 10 kg brašna.

„Paketi su pakovani na bazi porodice sa četiri člana, a ukoliko porodica ima šest i više članova dobiće dva paketa. Za samohrana staračka domaćinstva sa jednim ili dvoje članova obezbeđen je po jedan paket, Pakete će dobiti socijalno najugroženije društvene kategorije – samohrana staračka domaćinstva, ugrožene porodice iz udaljenih seoskih sredina i samohranih roditelja, porodice sa invalidnom osobom, porodice na granici ostvarivanja prava socijalne pomoći, porodice sa više dece i porodice bez stalnih prihoda, odnosno korisnici novčane socijalne pomoći (posebno ugrožena domaćinstva)“ – kazao ja Jordanov.

This image has an empty alt attribute; its file name is 322-1024x683.jpg

Predsednik Crvenog krsta ističe da će izbor korisnika programa pomoći vršiti Komisija u kojoj će biti predstavnici Crvenog krsta, lokalne samouprave i mesnih zajednica, Centra za socijalni rad, Udruženja penzionera i osoba sa invaliditetom. On je dodao da je Crveni krst Dimitrovgrad definisao precizne kriterijume i dostavio ih organizacijama i udruženjima u cilju formiranja spiskova.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar