UNS: Novac na konkursima dati medijima koji poštuju Kodeks i medijske zakone

Izvršni odbor UNS-a poziva članove komisija koji će ocenjivati projekte na medijskim konkursima Ministarstva kulture i informisanja, AP Vojvodine i lokalnih samouprava da traže podatke o prekršiocima Kodeksa novinara Srbije i medijskih zakona za proteklu godinu i tu obavezujuću činjenicu uzmu u obzir kada odlučuju kom projektu će dodeliti novac poreskih obveznika.

Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja određen je način na koji se, u najboljem interesu javnosti, projekti ocenjuju, a na članove komisija apelujemo da se tog načina i pridržavaju.

Pravilnikom je predviđeno, podsećamo, da se posebno ocenjuje “da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela i tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog profesionalnih i etičkih standarda”.

Poštovanjem ovog kriterijuma u donošenju odluke o raspodeli javnog novca na nacionalnom, pokrajinskim i lokalnim nivoima, samo je jedan od načina, ali izuzetno važan, da se povrati i ugled medija i novinarstva u Srbiji, saopštava UNS.

Izvršni odbor UNS-a

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar