a

U toku javni uvid u zahtev “SET-a” iz Šapca o proceni uticaja na životnu sredinu za prečišćivač otpadnih voda

Odsek za lokalnu poresku administraciju, poljoprivredu i zaštitu životne sredine pri Opštinskoj upravi opštine Dimitrovgrad obaveštava javnost da je Preduzeće za inženjering, konsalting, projektovanje i izgradnju „SET“ iz Šapca podnelo Zahtev za dobijanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Reč je o projektu za izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskim parcelama u Lukavici, u ime nosioca projekta Opštine Dimitrovgrad.

U saopštenju se kaže da zainteresovani organi i organizacije i javnost mogu da izvrše uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 5. do 25. juna ove godine, u periodu od 10:00 do 14:00 časova, u prostorijama Odseka za lokalnu poresku administraciju, poljoprivredu i zaštitu životne sredine ul. Balkanska br. 12.

Navodi se da se u periodu trajanja javnog uvida mogu podneti primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu u pisanom obliku preko nadležnog odseka.

Javna rasprava i prezentacija predmetne studije o podnetom zahtevu biće održana u petak, 26. juna u prostorijama Skupštine opštine Dimitrovgrad.

  A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar