a

Nova naredba Štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad

Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad održao je 28. novembra telefonsku sednicu na kojoj je doneo novu naredbu. Naredbu prenosimo u celini.

Na čl. 41. st. 4., čl. 43., čl. 44, Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 46a, čl. 73., čl. 81. st.1. Tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”;, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020, 126/2020 i 136/2020), čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), Predloga hitnih mera ZZJZ Pirot Domu za smeštaj starih lica u Dimitrovgradu br. 4217 od 27.11.2020. godine, na telefonskoj sednici održanoj dana 28.11.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad donosi sledeću:

N A R E D B U

1. Dom za smeštaj starih lica u Dimitrovgradu obavezan je da striktno ispoštuje mere predložene od strane ZZJZ Pirot Predlogom br. 4217 od 27.11.2020. godine, po svim tačkama, izuzev tačke 9., gde zbog nemogućnosti da infektolog ili pulmolog Opšte bolnice Pirot izvrše pregled obolelih na licu mesta i tačke 11. da se srednje teški bolesnici leče u Stacionaru Doma zdravlja Dimitrovgrad, jer nema kiseoničkih instalacija i kadrova u ovoj ustanovi.

2. Umesto tačke 9., ukoliko se stanje pozitivnih korisnika Doma za smeštaj starih lica u Dimitrovgradu pogoršava, na osnovu mišljenja nadležnog lekara u Domu za smeštaj starih lica, pacijent se uz najavu šalje u Opštu bolnicu Pirot.

3. Umesto tačke 11. pacijenti koji ne zahtevaju lečenje u sekundarnim zdravstvenim ustanovama, lečiti u samom domu za stara lica pri čemu je neophodno obezbediti minimum osam mesta sa kiseoničnom potporom. U tom cilju Nalaže se Domu za stara lica da obezbedi neophodnu opremu (boce za kiseonik, koncentratore kiseonika, nazalne katetre i dr.) neophodno da se osposobi gore navedenih osam postelja.

4. Sastavni deo ove Naredbe je Predlog hitnih mera ZZJZ Pirot Domu za smeštaj starih lica u Dimitrovgradu br. 4217 od 27.11.2020. godine.

21. Ova Naredba stupa na snagu dana 28.11.2020. godine.

Naredbu u PDF formatu možete pogledati OVDE.

Broj: 06-156/2020-17/3

Datum: 28.11.2020.godine

Komandant Štaba za vanredne situacije: Vladica Dimitrov

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar