VIDEO: Ukaži na problem – Zahtev da se hidroelektrana uvede u red i smanji opasnost po ljude

Reka Nišava je nedavno u razmaku od svega dvadesetak dana odnela u Pirotu dva mlada života. To je u javnosti ponovo pokrenulo razmišljanja o radu HE “Pirot” i njenom uticaju na izmenjene karakteristike reke Nišave.

Aleksandar Panić, aktivista pokreta ORSP, u izjavi za FAR ocenjuje vrlo opasnim način ispuštanja vode iz akumulacije “Zavoj” direktno u Nišavu bez prethodnog prolaska kroz kompenazaciono jezero i bez prethodnog obaveštavanja građana. On ukazuje na bezbednosne rizike i ekološke posledice koje stvara trenutni režim ispuštanja velikih količina hladne vode sa Stare planine kroz turbine lokalne hidroelektrane.

This image has an empty alt attribute; its file name is 388-1024x683.jpg

Panić ističe da niko ne traži da ona prestane da radi već da se, kako kaže, “uvede u red i da se smanji opasnost po ljude” i pritom ističe njen značaj u pogledu zaustavljanja poplavnih talasa sa Stare planine, proizvodnje struje u kritičnim momentima i činjenici da predstavlja veliki rezervoar pijaće vode.

Javno preduzeće čiji se način regulisanja rada HE “Pirot” dovodi u vezu sa rizičnim pojavama na Nišavi u Pirotu podatke o “proizvodnji električne energije i efikasnosti proizvodnih kapaciteta” tretira kao poslovnu tajnu.

Do ovog odgovora je došao Dragan Taškov, aktivista iz Društva za zaštitu Stare planine. Taškov se u decembru prošle godine obratio Elektroprivredi Srbije ne bi li dobio informaciju o količini vode koja se ispušta iz Zavojskog jezera u Temšticu, kao i onoj koja prolazi kroz turbine HE Pirot.

I Aleksandar Panić je pokušao da od ovog javnog preduzeća, po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dobije elaborat o načinu rada hidroelektrane.

Njemu je odgovoreno da EPS ne poseduje takav dokument. U međuvremenu je uputio još jedan zahtev.

Izgleda da će Nišavom još mnogo vode proteći dok se neke ustaljene osobine javnih preduzeća ne promene. Nestali životi su dovoljna opomena.

Pogledajte TV prilog.

Novinar: Sergej Ivanov
Snimatelj: Stefan Pavić
Montaža: Mikica Kostov
Odgovorni urednik: Petar Videnov
Produkcija: FAR TV
mart 2021.

Napisao/la

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Bez komentara

Ostavi komentar