Javna prezentacija Nacrta plana detaljne regulacije za eksploataciju gline u ležištu “Crne rovine”

U sredu, 30. juna sa početkom u 13:00 sati, u sali Skupštine opštine Dimitrovgrad biće održana Javna prezentacija Nacrta plana detaljne regulacije za eksploataciju gline u ležištu “Crne rovine” KO Brebevnica u opštini Dimitrovgrad sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Javna prezentacija se sprovodi u okviru Javnog uvida u Nacrt plana, koji je u toku i traje od 17. juna do 16. jula do kada mogu sva fizička i pravna lica da podnesu primedbe na Nacrt ovog planskog dokumenta.

Javni uvid u Nacrt plana, kao i Javna prezentacija oglašeni su u Dnevnom listu “Danas” u izdanju od 17. juna ove godine, na oglasnoj tabli u zgradi opštine i na sajtu Opštine Dimitrovgrad, sapšteno je iz Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, objedinjenu proceduru i izvršenja, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambenu delatnost Opštine Dimitrovgrad.

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar