Domaći bivo – opasan i nežan i snažan i ugrožen

U okviru nove sezone obrazovnog serijala za decu “RIZNICE SRBIJE – očima i rečima deteta” namenjenog upoznavanju prirodnog i kulturnog nasleđa Srbije, ispričaćemo vam priču o opasnom, nežnom, snažnom i ugroženom domaćem bivolu.

Vodeni bivo je domaća životinja po mnogo čemu nalik govedima sa kojima su svrstani u isto pleme Bovina. To je najsnažniji biljojed i preživar na našim prostorima. Latinski naziv je Bubalus bubalis, a bivoli imaju i zanimljivu istoriju, kao i značajnu ekonomsku i ekološku ulogu u životu savremenog čoveka.

Danas se gaje u 77 država sveta na 5 kontinenata. Procenjuje se da ih ima preko 200 miliona. Najviše ih je u Indiji. U Evropi se uzgaja malo više od 500.000 bivola, od čega najviše u Italiji.

Njihovo mleko je jedan od najcenjenijih proizvoda, a u nekim podnebljima ih i dalje koriste kao radne životinje, iako je njihova snaga vremenom zamenjena poljoprivrednim mašinama.

Divlji rođak

This image has an empty alt attribute; its file name is 251-1024x683.jpg

Afrički bivo je najbliži divlji srodnik naših domaćih bivola. Ova životinja živi u krdima od po nekoliko stotina jedinki i obično se zadržava oko reka, močvara i u vlažnim područjima. Afričkog bivola opisuju kao agresivnu životinju nepredvidljivog karaktera. Kažu da se nikako ili vrlo teško pripitomljava. Svrstavaju ga u grupu od 10 po čoveka najsmrtonosnijih životinjskih vrsta u Africi. Po nekim podacima, afrički bivo svake godine ubije oko 200 ljudi.

Pripitomljavanje

Vodeni bivo je pripitomljen u periodu od pre 3.000 do 7.000 godina, značajno kasnije u odnosu na goveda za koja se smatra da su se potčinila čoveku pre 10.000 godina. Razlog za to je upravo i gore opisana osobina divljih srodnika bivola za koje se tvrdi da nisu skloni pripitomljavanju.

This image has an empty alt attribute; its file name is 252-1024x683.jpg

Prvi bivoli su pripitomljeni u Južnoj Indiji odakle su se vremenom proširili prema Japanu, Severnoj i Istočnoj Africi i Južnoj Evropi. Njihova brojnost u Evropi se pogotovo povećala nakon dolaska Avara na ove prostore, pre 1.500 godina.

Bivoli u starim zapisima i predanjima Srbije i Bugarske

This image has an empty alt attribute; its file name is 253-1024x683.jpg

Uzgoj bivola na Balkanu je u prošlosti bio široko zastupljen. Potreba za teglećom i snažnom životinjom je uticala na brojnost bivola. Uzgoj ovih životinja u Bugarskoj je počeo u vreme nastajanja Prvog bugarskog carstva. Jedan od najstarijih očuvanih zapisa na teritoriji današnje Bugarske u kome se spominju bivoli je Sulejmankojski natpis, iz vremena Kana Omertaga, od pre 1.200 godina. Na tom spomeniku je isklesan tekst koji opisuje uslove tridesetogodišnjeg mirovnog sporazuma između tadašnje Bugarske i Vizantije, dogovorenog 815. godine između Kana Omurtaga i vizantijskog imperatora Lava V Jermenina.

U tom uklesanom zapisu koji uređuje granicu između dveju država i položaj slovena koji su ostali na vizantijskoj teritoriji, opisana je i razmena ratnih zarobljenika.

Iako je veliki deo ovog zapisa oštećen, u jednom delu ipak, može da se pročita sledeće:

„…Četvrta glava o zarobljenim hrišćanima i o zarobljenim … o turmarsima, spatarima i komesima: daće ….za siromašne vojnike; glava za glavu. Dva bivola će dati za zarobljene izvan utvrđenja ako…..”

Danas se ovaj spomenik čuva u Arheološkom muzeju u Sofiji.

O bivolima ima zapisa i iz perioda kana Kruma. Pisac Stefan Canev citira nepoznatog letopisca koji kaže da je Krum koristio 10 hiljada bivola kako bi prevezao različite vidove oružja i opreme koje je koristio u pokušajima da zauzme Konstatinopolj, prestonicu Vizantije.

Bivoli su navedeni i kao razlog smrti srpskog patrijarha Pajsija Janjevca 1647. godine. On je preminuo drugog dana nakon ranjavanja od bivola u manastiru Budisavci (Kosovo i Metohija).

Manasitr Hilandar je tokom druge polovine XVIII veka imao na svom imanju 120 bivola, a ove životinje se spominju i u dokumentima manastira Visoki Dečani gde se spominju “bivoljari” – radnici zaduženi za uzgoj i brigu oko ovih životinja.

Tipovi i rase bivola

This image has an empty alt attribute; its file name is 254-1024x683.jpg

Postoje dva osnovna tipa bivola – rečni bivo i močvarni bivo. Ovaj drugi je u bliskim rodbinskim vezama sa divljim azijskim bivolima, a rečni bivo se uzgaja prvenstveno u Indiji, Egiptu i Evropi. Registrovano je više od 20 rasa bivola u svetu.

U najvećem delu Balkanskog poluostrva bivoli pripadaju tzv. mediteranskom bivolu. Takvi su bivoli u Srbiji, Makedoniji i Grčkoj. Oni su ranije korišćeni kao radne životinje, a danas se uzgajaju prvenstveno zbog mleka i mesa. Oni su se uzgajali oko reka, močvara i jezera. Imaju crni dlačni pokrivač, a ponekada mogu imati bela polja na čelu, repu ili nogama. Njihov skelet je izuzetno snažan. Rogovi su im zakrivljeni u vidu venca iznad glave i to im pomaže u odbrani. Bivolice mogu tokom jedne godine dati od 700 do 1.200 litara mleka, a težina odraslih grla je od 450 do 600 kg. Slične su i bivolice u Italiji, ali one su zbog dugog i višegeneracijskog procesa odabira (selekcije) mlečnije i mogu dati i 2.500 litara mleka tokom perioda muže.

U Bugarskoj se uzgaja drugačija rasa koju nazivaju bugarska mura. Ova rasa je nastala nakon ukrštanja između lokalnog mediteranskog bivola i indijske rase mura, koja daje više mleka.Tokom 1962. godine je Bugarska uvezla iz Indije bikove ove rase kako bi se popravila i povećala proizvodnja bivoljeg mleka.

Za mladunče bivola se u okolini Preševa i Bujanovca upotrebljava reč “čukče”, a na bugarskom se takvo mladunče zove “malače”.

Divlja bivolja narav

This image has an empty alt attribute; its file name is 255-1024x683.jpg

I dok su domaća goveda, pogotovo onih rasa koje su danas široko rasprostranjene, izgubile deo svojih divljih navika, bivoli su ih u velikoj meri očuvali.

Kažu da mogu da budu hirovite, ćudljive, dobre, ali i loše naravi. Nemaju poverenja prema nepoznatim ljudima, ali zato grade drugačiji odnos sa odgajivačem i članovima njegove porodice, odnosno sa svima koji se brinu o njima. Često se događa da dozvoljavaju da ih muze jedino osoba koja ih hrani i o njima direktno stara Neprijateljski su raspoložene prema onima koji ih meltretiraju, čak i prema osobama koje prvi put vide.

O mleku bivolica i čuvenoj mocareli

Skoro jedna desetina celokupnog mleka u svetu je proizvedena od strane bivolica, možda i više od toga.

Njihovo mleko je izuzetno kvalitetan proizvod i to je i jedan od ključnih razloga “renesanse” ove vrste u Evropi. To mleko je veće gustine, ima više suve materije i duplo veći procent mlečne masti u odnosu na kravlje mleko. Ima više masnoća čak i od ovčijeg mleka. Ono sarži značajnu količinu proteina, kalcijuma, A vitamina i zdravije je od kravljeg mleka. Može duže vremena da se održi, a da se ne pokvari i to prvenstveno zbog viokog sadržaja enzima laktoperoksidaze.Prema podacima Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), globalna proizvodnja bivoljeg mleka se u periodu od 2011. do 2018. godine uvećala za trećinu.

Italija je zemlja u kojoj su bivolice zauzele važnu ulogu u stočarstvu i proizvodnji mleka. Ona je na petom mestu u svetu po proizvodnji bivoljeg mleka i prva u Evropi. U Italiji se proizvodi 97% od ukupno proizvedenog bivoljeg mleka na ovom kontinentu i prvenstveno se koristi za izradu mocarele, nadaleko čuvenog sira koji ima zaštićeno geografsko poreklo. Vrednost prodaje bivolje mocarele iznosi preko 750 miliona eura.

U određenim područjima Balkana, bivolje mleko je osnova za proizvodnju cenjenog maslaca, ali i kiselog mleka i belog salamurenog sira.

Njihova mlečnost zavisi od rase. U Srbiji gde se uzgaja mediteranski tip dnevno može da se pomuze od 2 do 7 litara, a bugarska mura daje i veću količinu.

Ekološka uloga

This image has an empty alt attribute; its file name is 256-1024x683.jpg

Bivo je životinja koja može imati izuzetno važnu ulogu u održavanju i očuvanju biološke raznovrsnosti vlažnih zona poput močvara, blata površina oko jezera i reka. Zato ih u nekim delovima sveta i namenski koriste za ovu vrstu posla. Nama najbliži primeri su jezerska područja u Grčkoj, kao i ostvro Ermakov na Dunavu u Ukrajini.

Njihova težina i snaga im pomaže da prolaze kroz predele obrasle žbunjem i trskom stvarajući time prolaze i staze, udubljenja sa baricama koja su dom mnogih insekata, vodozemaca i riba.

Bivoli takođe potpomažu širenju semena biljaka. Po nekim istraživanjima bivo može putem svog dlačnog pokrivača i izmeta da rasprši seme više od 200 vrsta biljaka.

Zašto toliko voli vodu

This image has an empty alt attribute; its file name is 257-1024x683.jpg

Naziv koji mu je nadenut (vodeni bivo) nije bez osnova. Bivoli se najlepše osećaju onda kada su blizu vode, blizu reke ili jezera, močvare, gde se rashlađuju i kupaju i najčešće leže u blatu. Upravo je to jedna od njihovih najistaknutijih osobina, ali i potreba prema kojoj ispoljavaju veliku strast. Razlog za to je činjenica da bivo ima puno lojnih, a malo znojnih žlezdi na koži. Boravak u vodi i blato koje se zalepi na koži bivola nakon toga, pomaže rastvaranju masnih naslaga sa kože i lakšu regulaciju telesne temperature tokom vrućih perioda.

This image has an empty alt attribute; its file name is 258-1024x683.jpg

Treba napomenuti da to kupanje u blatu, ma kako nama to prljavo delovalo, zapravo predstavlja vid održavanja higijene kože koje je čini zdravom. To se potkrepljuje i uticajem blata na čišćenje kože od spoljnih parazita.

O njihovoj otpornosti i izdržljivosti

U poređenju sa govedima, bivoli bolje podnose određene bolesti. Tvrdi se da su otporniji na oboljenje poznato kao “Bolest ludih krava” ili Krojcfeld Jakobsonov sindrom.

Bivoli su manje prohtevni u pogledu hrane u odnosu na goveda. Od svih domaćih životinja jedino bivo hoće i može da jede kisele trave i za biljojede manje privlačne biljke koje rastu u vlažnim područjima. Sposobnost bivola da uspešno usvaja gruba i manje kvalitetna hraniva je njegova velika prednost.

Bivo u poslovicama

This image has an empty alt attribute; its file name is 259-1024x683.jpg

Najpoznatija je: “Biva, biva, ali ceo bivo za meze ne biva”

Bivoli u prošlosti Caribroda i Pirotskog kraja

O nekadašnjem uzgoju ovih životinja u Caribrodu svedoči i jedan crtež iz poznatog ciklusa grafika umetnika Metodi Petrova, posvećenog starom gradu i njegovim već izmenjenim mestima. Crtež “Poslednji dućani” u jednom delu prikazuje bivole kako se kupaju ispod mosta na Nišavi.

Prema jednom popisu iz 1905. godine u Pirotskoj oblasti je bilo 83 bivola, ali se ipak pretpostavlja da ih je bilo više.

Gde danas možemo da ih vidimo

This image has an empty alt attribute; its file name is 260-1024x683.jpg


Danas se u okolini Caribroda i sela Bačevo i Skrvenica uzgaja oko 25 bivola. Ove životinje su 2010. godine vraćene na ovo područje nakon višedecenijskog odsustva. Ovde se uzgajaju prvenstveno za priplod i meso, nažalost još uvek bez muže.

U Srbiji ih je najviše na Pešteru i okolini Preševa i Bujanovca, a jedno veliko stado od preko 100 bivola se uzgaja i na obali Tise, u okolini Zrenjanina.

Može se reći da je ova životinja tokom poslednjih godina ponovo postala zanimljiva za uzgoj na području Srbije i Bugarske. Nadamo se da će postati brojnije i da ćemo ih češće gledati u okolini naših jezera i reka.

Internet Portal FAR

Projekat “RIZNICE SRBIJE – očima i rečima deteta – obrazovni serijal za decu namenjen upoznavanju prirodnog i kulturnog nasleđa Srbije” je sufinansiran iz Budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

This image has an empty alt attribute; its file name is BanerSufinansiranja-3.jpg

 

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar