Moja prva plata: Internet Portal FAR traži mlade novinare

U okviru programa “Moja prva plata” Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), Udreženje građana “Emblema” – Internet Portal FAR iz Dimitrovgrada traže dva mlada novinara sa srednjim i visokim obrazovanjem do 30 godina starosti.

Programom je predviđeno da su kandidati bez radnog iskustva ili sa radnim iskustvom kraćim od 6 meseci stečenim na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu, a nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

1. Novinarski reporter

Srednje stručno, umetničko ili gimnazijsko obrazovanje u trajanju od četiri godine – Gimnazija DRUŠTVENO – JEZIČKI SMER.

Način realizacije prakse:

Tokom trajanja programa prakse (obuke) u Internet Portalu FAR čiji je osnivač Udruženje građana “Emblema”, kandidat će steći osnovna znanja iz oblasti pisanog i tv novinarstva, koje se realizuje putem internet sajta. Praksa će se sprovoditi kako u redakciji i studiju portala FAR, tako i na terenu, kao i putem obuka od strane strukovnih udruženja i novinarskih i medijskih organizacija. U slučaju loše epidemiološke situacije postoji mogućnost za online obuku.

Opis poslova na poziciji/radnom mestu:

Kandidat će imati obavezu da tokom trajanja obuke prođe osnovni kurs novinarstva, a nakon toga će i sam kreirati i obrađivati informacije po nalogu mentora (urednika) – novinarske članke i tv priloge.

2. Novinar

Nivo kvalifikacije:

Osnovne akademske studije – OAS (najmanje 240 ESPB)

Oblast obrazovanja:

Društveno-humanističke nauke

Naučna oblast:

Filološke nauke

Zvanje/smer:

Diplomirani profesor jezika i književnosti

Način realizacije prakse:

Tokom trajanja programa prakse (obuke) u Internet Portalu FAR čiji je osnivač Udruženje građana “Emblema”, kandidat će steći osnovna znanja iz oblasti pisanog i tv novinarstva, koje se realizuje putem internet sajta. Praksa će se sprovoditi kako u redakciji i studiju portala FAR tako i na terenu, kao i putem obuka od strane strukovnih udruženja i novinarskih i medijskih organizacija. U slučaju loše epidemiološke situacije postoji mogućnost za online obuku.

Opis poslova na poziciji/radnom mestu:

Kandidat će imati obavezu da tokom trajAnja obuke prođe osnovni kurs novinarstva, a nakon toga će i sam kreirati i obrađivati informacije po nalogu mentora (urednika) – novinarske članke i tv priloge.

Nezaposlena lica za učešće u ovom programu mogu se prijaviti na sajtu: www.mojaprvaplata.gov.rs do 31. oktobra.

Program “Moja prva plata” se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od devet meseci, tokom kojih NSZ mladima sa srednjim obrazovanjem isplaćuje mesečnu novčanu naknadu od 22.000 dinara, a mladima sa visokim obrazovanjem 26.000 dinara. Pored toga, NSZ mladima uključenim u ovaj program uplaćuje i doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Na sajtu Moja prva plata se nalaze sve odobrene pozicije na koje kandidati mogu konkurisati.

Za dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu se obratiti Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a potrebne informacije mogu dobiti i u redakciji Internet Portala FAR – ul. Balkanska 16/1 (E-mail: [email protected]).

Telefoni: 064/1926040 i 064/2515814

Internet Portal FAR

Foto: Milana Videnov

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar