Sednica SO Dimitrovgrad 15. oktobra, na dnevnom redu 21 tačka

Predsednik Skupštine opštine Dimitrovgrad Zoran Đurov sazvao je XI sednicu lokalnog parlamenta za petak, 15. oktobar u 10:00 časova. Zasedanje će biti održano u velikoj sali Centra za kulturu, a pred odbornicima na usvajanje će biti 21 tačka.

Na dnevnom redu će se naći predlozi odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju budžeta Opštine Dimitrovgrad za period od 1. januara do 30. juna ove godine, o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2021. godinu, kao i o izmeni odluke o pristupanju izradi plana razvoja opštine Dimitrovgrad za period 2022-2028 godina.

Biće razmatrani predlozi odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene, o čuvanju i izvođenju kućnih ljubimaca, o dodeli stambene podrške u vidu unapređenja uslova stanovanja, o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi “8. septembar” za radnu 2021/2022 godinu i o usklađivanju odluke o osnivanju Ustanove za sport i turizam „Sportsko turistički centar Caribrod“ – Dimitrovgrad sa Zakonom o turizmu i sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti i promeni naziva i pretežne delatnosti ustanove.

Pred odbornicima će se naći predlog Lokalnog Akcionog plana za rodnu ravnopravnost u opštini Dimitrovgrad za period od 2021 do 2024. godine, predlog izmene i dopune Akcionog plana zapošljavanja za period od 2021-2023. godine, predlog izmene Programa za privredni razvoj opštine Dimitrovgrad za 2021. godinu, kao i predlog Rešenja o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP „Komunalac“ za prvih šest meseci ove godine.

Na dnevnom redu će biti i predlozi rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o realizaciji plana rada Predškolske ustanove „8. septembar“ u Dimitrovgradi za radnu 2020/21 godinu, o davanju saglasnosti na godišnji Plan rada te ustanove za radnu 2021/22 godinu i o imenovanju članova i zamenika članova Saveta roditelja opštine Dimitrovgrad za školsku 2021/22 godinu.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar