Program „Moja prva plata“ ulazi u završnu fazu

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava poslodavce iz privatnog i iz javnog sektora, koji učestvuju u programu „Moja prva plata“ da do 30. novembra mogu da realizuju konačan izbor prijavljenih kandidata.

Rok za povezivanje i konačan izbor kandidata, koji predviđa treća faza programa, a koji je za poslodavce iz privatnog sektora otpočeo 1. novembra, produžava se do kraja meseca, do kada traje i za poslodavce iz javnog sektora koji su ga započeli 16. novembra.

Kako se navodi u saopštenju, u roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata, biće formirane konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima, koje će biti dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

U Četvrtoj fazi realizacije programa potpisivaće se trojni ugovor između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, dok će sprovođenje programa početi u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.

Na osnovu Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, Nacionalna služba za zapošljavanje je 20. avgusta ove godine raspisala Javni poziv koji je dostupan na sajtu NSZ (www.nsz.gov.rs) i na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Ovim programom mladima bez radnog iskustva se omogućava da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca, steknu znanja, veštine i kompetencije za rad i tako povećaju mogućnosti za zapošljavanje, kažu u NSZ-u. Planirano je uključivanje do 10.000 mladih do 30 godina, sa srednjim i visokim obrazovanjem, koji su bez radnog iskustva (ili sa radnim iskustvom kraćim od 6 meseci stečenim na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu), a nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

Program „Moja prva plataˮ se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 meseci, tokom kojih NSZ mladima sa srednjim obrazovanjem isplaćuje mesečnu novčanu naknadu od 22.000 dinara, a mladima sa visokim obrazovanjem 26.000 dinara.

Pored toga, mladima uključenim u ovaj program NSZ uplaćuje i doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, saopšteno je iz Nacionalne službe za zapošljvanje.

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar