PočetnaPosts Tagged "NSZ"

NSZ Tag

Uspostavljanje neposrednog kontakta sa poslodavcima, informisanje o merama aktivne politike zapošljavanja, promocija javnih poziva i konkursa, promovisanje značaja zapošljavanja teže zapošljivih lica i drugih aktuelnosti bile su teme foruma koji je organizovala Filijala Nacionalne službe za zapošljvanje u Pirotu. Na skupu je predstavljeno 13 javnih poziva