NSZ: Novi rokovi za program „Moja prva plata“

Imajući u vidu izuzetno veliku zainteresovanost poslodavaca i nezaposlenih mladih za učešće u programu „Moja prva plata“, procenjeno je da je u interesu svih učesnika da se definišu novi rokovi po fazama realizacije programa „Moja prva plata“.

Kako je saopšteno iz Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje slobodnih radnih pozicija se realizuje u periodu od 10. oktobra do 7. novembra, a prijavljivanje nezaposlenih mladih za učešće u programu od 13. novembra do 6. decembra.

Proces izbora kandidata od strane poslodavaca odvijaće se u periodu od 7. decembra do 22. decembra ove godine.

Na portalu „Moja prva plata“ najkasnije do 29. decembra biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama.

U saopštenju stoji da će zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze biti sprovedeno u periodu od 1. do 19. januara 2024. godine.

Sprovođenje programa „Moja prva plata“ takođe mora početi u navedenom roku – od 1. januara do 19. januara 2024. godine, saopšteno je iz NSZ-a.

Izvor: NSZ

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar