a
PočetnaPosts Tagged "srednje škole"

srednje škole Tag

51 осмокласници от босилеградска община, завършили основно образование, изказаха желание да продължат обучението си в босилеградската гимназия. 42 бъдещи средношколци ще бъдат обучавани на сръбски език, а 9 изцяло на български. 27 осмокласници ще  продължат своето образование извън Босилеград. Това са все още неофициални данни от проведеното