HomePosts Tagged "Šteta"

Šteta Tag

   Гризачите и тежката зима причиниха сериозни щети на пчеларството в община Димитровград. Някои от пчеларите са загубили 90% от пчелните си семейства заради белките, мишките и лошите климатични условия - сняг и продължилия над 40 дни студ от началото на годината.    Председателят на пчеларското