a
Početna2016September (Page 4)

September 2016

       ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НИШ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ    СЪОБЩЕНИЕ    С Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Р България ДВ бр. 60/02.08.2016 г. и Указ № 279/08.08.2016 г.,  ДВ бр. 65/19.08.2016 г. са насрочени  на 06.11.2016 г.:    Избори