a
 

Na današnjoj sednici SO Dimitrovgrad usvojene izmename i dopune Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Dimitrovgrad

   Na XII sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad na kojoj su se našle 23 tačke, usvojena je odluka o otuđenju iz javne svojine opštine Dimitrovgrad građevinskih parcela br. 914 i br. 462 Katastarske Opštine Dimitrovgrad sa primedbom predsednika opštine. Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su odluke o izmenama i dopunama odluka o načinu ostvarivanja prava na besplatan prevoz na teitoriji opštine Dimitrovgrad sa mišljenjem Administrativnog odbora i predlogom predsednika opštine, o utvrđivanju radnog vremena u trgovini, zanatstvu, ugostiteljstvu i objektima za priređivanje igara za zabavu i igara za sreću sa mišljenjem Administrativnog odbora, o socijalnoj zaštiti opštine Dimitrovgrad i o primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica opštine Dimitrovgrad.

   Odbornici su na današnjem zasedanju usvojili rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja Crvenog krsta Dimitrovgrad sa finansijskim planom za 2017. godinu sa mišljenjem odbora za zdravstvo i na program rada Saveta mesnih zajednica Dimitrovgrad i Paskašija sa finansijskim planom za 2017. godinu. Takođe, usvojen je Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad sa izmenama koje je predložio zamenik predsednika opštine Zoran Đurov.

   Na sednici je doneta odluka o razrešenju sekretara, zamenika sekretara i  članova Izborne komisije opštine Dimitrovgrad u stalnom sastavu i imenovanju novе  IK u stalnom sastavu. Doneto je i rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ u Dimitrovgradu. 

   Na sednici je usvojena je odluka o eksternoj reviziji za 2016. godinu sa primedbom Administrativnog odbora, kao i odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa JP „Direkcija za izgradnju i urbanizam opštine Dimitrovgrad“ – Dimitrovgrad – u likvidaciji.

 A. Todorov

Foto: Ivica Ivanov

Napisao/la

Aleksandar Todorov je rođen 1984. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio u Dimitrovgradu i još iz srednjoškolskih dana interesuje se za žurnalistiku, pre svega za sportsko novinarstvo. Diplomirao na Filološkom fakultetu (odsek bugarska filologija) na Univerzitetu “Sveti Kliment Ohridski” u Sofiji, gde je stekao zvanje profesora bugarskog jezika i književnosti. U okviru programa stručne prakse u periodu 2012-2013. godine radio na poslovima novinara-voditelja i prevodioca u radio-televiziji Caribrod u Dimitrovgradu, gde je stekao osnovna znanja iz oblasti radio i tv žurnalistike. U Narodnoj biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu kao filolog bio angažovan na poslovima revizije knjiga. Piše novinarske članke i bavi se prevodilačkim poslom. Posebna interesovanja: književnost, sport, kultura, filmska umetnost, zaštita životne sredine, poljoprivreda, transgranična saradnja.

Bez komentara

Ostavi komentar