Poziv pripadnicima nacionalnih manjina da se upišu u poseban birački spisak

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je pripadnike i pripadnice nacionalnih manjina, koji ispunjavaju opšte uslove za sticanje biračkog prava u Srbiji, da se upišu u Poseban birački spisak.

Kako se navodi u saopštenju, time stiču pravo da biraju i budu birani na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti održani na jesen ove godine.

„Izbori će biti raspisani sredinom avgusta, a Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i njegove nedavno usvojene izmene i dopune precizno definišu čitavu proceduru, koja je ocenjena transparentnom i demokratičnom od strane svih zainteresovanih u ovom procesu“, dodaju u saopštenju.

MDULS ističe da su nacionalni saveti tela koja najefikasnije ostvaruju Ustavom garantovana manjinska prava na samoupravu u obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma.

Za upis u birački spisak neophodan je lični zahtev građana, što praktično znači da bez ličnog angažmana pripadnica i pripadnika nacionalnih manjina u čitavom procesu ta prava neće moći da budu ostvarena u punoj meri.

Birač se upisuje na posebnom obrascu koji, u pisanoj formi, podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema mestu prebivališta. Obrazac zahteva može se preuzeti OVDE. Zahtev se podnosi prema mestu prebivalista ili mestu boravišta za interno raseljena lica.

MDULS podseća i da od broja upisanih u posebne biračke spiskove zavisi i da li će određeni nacionalni savet biti biran na neposrednim ili elektorskim izborima.

  Izvor: Danas.rs

Foto: Pixabay.com

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar