Opštinske institucije nakon 68 godina zvanično će upotrebljavati ime Caribrod u nazivu na bugarskom jeziku

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad usvojene su rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta predškolske ustanove „8. septembar“, Narodne biblioteke „Detko Petrov“, Centra za socijalni rad i „Sportsko turističkog centra Caribrod“. Prema ovoj odluci, pomenute institucije će nakon 68 godina u svom nazivu na bugarskom jeziku zvanično upotrebljavati tradicionalno ime Dimitrovgrada – Caribrod.

This image has an empty alt attribute; its file name is 59-1024x683.jpg

Odbornici lokalnog parlamenta, između ostalog, su usvojili i odluku o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije (PDR) kompleksa Radne zone Beleš. Ovom izmenom i dopunom je predviđeno proširenje površine Radne zone sa dosadašnjih 11 hektara i 12 ari na 19 hektara i 8 ari. Sastavni deo ove odluke je i odluka o pristupanju izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu PDR-a Radne zone.

This image has an empty alt attribute; its file name is 60-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 61-1024x683.jpg

Na zasedanju je usvojen i Plan postavljanja tezgi i drugih privremenih pokretnih objekata na teritoriji opštine. Ovim planom se uređuje njihova lokacija, mesto postavljanja, broj, vrste, tip, veličina, namena i uslovi korišćenja na javnim i drugim površinama koje su u režimu javnog korišćanja na opštinskoj teritoriji. Lokacije za postavljanje ove vrste objekata definisane su u skladu sa raspoloživim mestom, odnosno sa mesnim, urbanističko-tehničkim i estetskim uslovima lokacije, frekvencijom prolaznika i iskazanim interesovanjem zainteresovanih lica. Osim nekoliko lokacija u gradu, ovi objekti će biti postavljeni i pored pojedinih ugostiteljskih objekata u mesnim zajednicama Poganovo, Trnski Odorovci i Lukavica, kao i u centralnim delovima sela Željuša, Smilovci i Senokos.

This image has an empty alt attribute; its file name is 62-1024x683.jpg

Na sednici su usvojeni i izveštaji o radu i poslovanju Doma zdravlja, Centra za socijalni rad i Crvenog krsta Dimitrovgrad za proteklu godinu. Takođe, usvojen je i program podrške verskim zajednicama na teritoriji opštine za ovu godinu.

Na zasedanju je razrešen i imenovan član Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Pirot, a takođe je imenovan i član Upravnog odbora ove institucije. Razrešen je i imenovan novi Upravni i Nadzorni odbor Narodne biblioteke „Detko Petrov“.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar