a

Ukaži na problem ili istakni dobre primere

Pozivamo čitaoce i gledaoce da učestvuju u kreiranju medijskih sadržaja Internet portala FAR time što će predložiti teme od važnosti za lokalnu zajednicu i društvo i na taj način pomoći usklađivanje našeg rada sa stvarnim potrebama građana.

Naša namera je da uz podršku Vas građana uočimo, izdvojimo i obradimo probleme, ali i primere dobre prakse kako bi time pomogli proces razvoja građanskog aktivizma i jačanje odgovornosti lokalnih vlasti.

Napišite svoje mišljenje u vidu komentara ispod ove objave ili nam dostavite porukom, emailom ([email protected] ) ili dođite u našu redakciju: ulica Balkanska 16/1 (Dimitrovgrad).

Internet Portal FAR (www.far.rs)

Foto ilustracija: Maringoo / Milana Milanov Videnov

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar