a

Nova naredba Štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18) i čl. 41. st. 2. tač. 5 i čl. 43, Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(„Sl. glasnik RS“ br. 15/2016.) i Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, („Sl. glasnik RS“ br. 29/2020.) na telefonskoj sednici održanoj dana 29.03.2020. godine Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad donosi sledeću:

N A R E D B U

1. Nalaže se svim maloprodajnim objektima na teritoriji opštine Dimitrovgrad, da prodaju organizuju po sistemu šaltera ili pultova, odnosno na taj način što će zaposleni donositi artikle kupcima i spreče da kupci mogu sami da prilaze rafovima i uzimaju artikle.

2. Obavezuju se maloprodajni objekti na teritoriji opštine Dimitrovgrad, da obezbede da jedan zaposleni radi na kasi, a da drugi zaposleni kupcima dodaje artikle.

3. Obavezuje se Komunalana inspekcija opštine Dimitrovgrad da se stara o sprovođenju ove naredbe.

4. Ova Naredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Opštine Dimitrovgrad.

Broj: 06-42/2020-17/2-5

Datum: 29.03.2020.godine

Komandant Štaba za vanredne situacije Vladica Dimitrov

Naredbu u PDF formatu možete pogledati OVDE.

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar