a

U državnu službu moći će samo stručni ljudi

Reformom državne uprave, u kojoj se između ostalog navodi da zapošljavanje mora biti isključivo objektivno i transparentno, zacrtano je da će ubuduće u državnu službu moći samo stručni ljudi, prenosi RTS.

Usvajanjem više zakona u okviru reforme javne uprave, menjaju se uslovi pod kojima neko može da postane javni službenik centralnog ili lokalnog nivoa. I dok država tek počinje da primenjuje nova pravila, privatni sektor to uveliko čini. Precizno su određeni kriterijumi za zapošljavanje, jer na tome insistira Evropska unija koja reformu finansijski pomaže.

U vladinoj Službi za upravljanje kadrovima tvrde da proveravaju da li je kandidat spreman da uči i da se digitalno opismenjava. Intervju sa komisijom poslednja je faza selekcije.

“Cilj uvođenja okvira kompetencija je da da odgovor na pitanje – šta državni službenik treba da zna i da ume da radi, kako bi efikasno obavljao poslove radnog mesta”, istakla je Dragana Janković, pomoćnica direktora SUK, sektor za odabir i razvoj kadrova.

Sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, organizuju se obuke o zapošljavanju i sprovođenju konkursa prema kompetencijama.

Pravni okvir za stvaranje profesionalizovane i depolitizovane je tu. Sada treba da zaživi stručno usavršavanje, a na osnovu toga, državnim službenicima, i karijerni razvoj.

“Ako imamo efikasnog i motivisanog državnog službenika, onda one poslove koji su u nadležnosti tog organa isporučuje brže, efikasnije i u perspektivi omogućava bolji kvalitet života svakog građanina”, ocenila je Jankovićeva.

Projekat koji je omogućio obuke brojnih lokalnih administracije, u dva navrata finansiran je iz kasa Evropske unije i Saveta Evrope – prvo dva miliona evra, tokom 2016. i 2017. godine, a potom je trogodišnji projekat uloženo dvostruko više.

“Ti ljudi moraju da budu kompetentni i moraju imati poverenje građana, a građani moraju da budu sigurni da će ljudi koje sreću u gradskoj kući ili u kancelarijama uprave znati šta rade i gde idu, u skladu sa ambicijama ove zemlje koja želi da postane članica EU, pored toga što je država članica Saveta Evrope”, istakao je Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu.

Osim novčano, Evropska unija pomaže reformu državne uprave promovisanjem sistema u kojem državni službenik mora da bude kompetentan, ali i pružajući stručnu pomoć u okviru programa SIGMA u kojem deluje zajedno sa OEBS-om.

 Izvor: RTS

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar