Usvojen Izveštaj o poslovanju budžeta Opštine Dimitrovgrad za period od 1. januara do 30. juna ove godine

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad usvojen je Izveštaj o poslovanju budžeta Opštine Dimitrovgrad za period od 1. januara do 30. juna ove godine. Ukupno ostvareni prihodi u budžetu do 30. juna iznose 285.199.704 dinara ili 35,75 odsto u odnosu na ukupne planirane prihode za tekuću godinu, dok izvršeni rashodi iz budžeta iznose 237.690.355 ili 29,79 odsto u odnosu na ukupne planirane rashode. Takođe, usvojena je odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2021. godinu, kao i izmena odluke o pristupanju izradi plana razvoja opštine Dimitrovgrad za period od 2022. do 2028. godine.

Odbornici su usvojili odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene, o čuvanju i izvođenju kućnih ljubimaca, o dodeli stambene podrške u vidu unapređenja uslova stanovanja, o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi “8. septembar” za radnu 2021/2022 godinu i o usklađivanju odluke o osnivanju Ustanove za sport i turizam „Sportsko turistički centar Caribrod“ – Dimitrovgrad sa Zakonom o turizmu i sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti i promeni naziva i pretežne delatnosti ustanove.

Usvojen je Lokalni Akcioni plan za rodnu ravnopravnost u opštini Dimitrovgrad za period od 2021 do 2024. godine. Takođe, usvojene su izmene i dopune Akcionog plana zapošljavanja za period od 2021. do 2023. godine, izmene Programa za privredni razvoj opštine Dimitrovgrad za 2021. godinu, kao i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP „Komunalac“ za prvih šest meseci ove godine.

Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je Godišnji izveštaj o realizaciji plana rada Predškolske ustanove „8. septembar“ u Dimitrovgradu i data je saglasnost na godišnji Plan rada te ustanove za radnu 2021/22. godinu. Takođe, imenovani su članovi i zamenici članova Saveta roditelja opštine Dimitrovgrad za školsku 2021/22. godinu.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar