Elizabeta Georgiev, Donka Stojanova Nikolova i Fondacija “Trejs za ljude” dobitnici plaketa povodom Dana narodnih prosvetitelja

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad usvojena je odluka o dodeli plaketа povodom 1. novembra – Dana narodnih prosvetitelja (buditelja).

Dobitnici plaketa su bibliotekarka savetnica Elizabeta Georgiev, za doprinos u očuvanju i razvoju književnosti na bugarskom jeziku, nastavnica bugarskog jezika i književnosti Donka Stojanova Nikolova, za doprinos u očuvanju bugarskog jezika i književnosti i Fondacija “Trejs za ljude”, za doprinos u očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa bugarske nacionalne manjine na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

Odbornici su usvojili i odluku o donošenju Plana detaljne regulacije za eksploataciju gline u ležištu „Crne Rovine“ u KO Brebevnica u opštini Dimitrovgrad, kao i rešenje o davanju predhodne saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Narodne biblioteke “Detko Petrov” u Dimitrovgradu o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar