Imenovana nova Opštinska izborna komisija

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad usvojeno je rešenje o razrešenju i imenovanju članova Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu. Za predsednika je izabrana diplomirana pravnica Teodora Sokolov, dok će funkciju zamenika predsednika obavljati diplomirana pravnica Slavica Pejčev.

Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojena je odluka o pokretanju postupka izrade Lokalne stambene strategije na teritoriji opštine Dimitrovgrad za period od 2022. do 2027. godine, kao i Operativni plan odbrana od poplava za vode II reda za 2022. godinu.

Odbrornici su usvojili Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP „Komunalac“ za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine, kao i Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije za proteklu godinu.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar