Važnost negovanja maternjeg jezika

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ukazalo je na Međunarodni dan maternjeg jezika (21. februar) na važnost negovanja maternjeg jezika, kako većinskog naroda, tako i jezika nacionalnih manjina.

Srbija je, vođena idejom da posredstvom još jednog međunarodnopravnog akta, posvećenog zaštiti i unapređenju manjinskih jezika, doprinese očuvanju multikulturalizma i višejezičnosti u zemlji, ali i Evropi, pristupila 2006. godine  Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope. Ratifikacijom te povelje obavezala se da štiti sve manjinske jezike koji se tradicionalno koriste u Srbiji, i to u obrazovanju, medijima, upravnim i sudskim postupcima, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu.

Svesna značaja obrazovanja na maternjem jeziku u kontekstu očuvanja jezika nacionalnih manjina, Srbija obezbeđuje, osim na srpskom jeziku, celokupno obrazovanje na maternjem jeziku na još osam jezika: albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, slovačkom i hrvatskom. Osim toga, još osam jezika se izučava u okviru nastavnog predmeta Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture: bunjevački, vlaški, makedonski, nemački, romski, slovenački, ukrajinski i češki jezik, napominju u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Navode da oko 60.000 dece pohađa nastavu na manjinskim jezicima na svim nivoima obrazovanja, a pravo na informisanje na jeziku nacionalne manjine ostvaruje se putem štampanih i elektronskih medija. Na manjinskim jezicima se izdaju novine, časopisi, publikacije, zbornici, a elektronski mediji emituju programe na jezicima nacionalnih manjina.

U Srbiji je u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika, još 12 jezika nacionalnih manjina (albanski, bosanski, bugarski, bunjevački, mađarski, makedonski, rumunski, rusinski, slovački, hrvatski, crnogorski i češki) na celoj teritoriji 42 jedinice lokalne samouprave, a vlaški i romski jezik su u službenoj upotrebi u pojedinim naseljenim mestima, saopštilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Izvor: srbija.gov.rs

Foto: BSC Vranje

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar