Iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine biće izdvojeno 30 miliona dinara

U zgradi Vlade Republike Srbije održana je sednica Saveta za nacionalne manjine kojom je predsedavao ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, zamenik predsednika Saveta.

U uvodnom obraćanju ministar Žigmanov ukazao je na aktivnosti resornog ministarstva koje će biti preduzete u narednom periodu u oblasti unapređenja položaja i prava pripadnika nacionalnih manjina. Istakao je da će ovo ministarstvo nastaviti saradnju sa svim državnim organima na svim nivoima vlasti koji su zaduženi za pitanja od značaja za nacionalne manjine, kao i da će ono biti adresa za rešavanje svih izazova sa kojim se u svom radu susreću nacionalni saveti.

Na sednici Saveta za nacionalne manjine jednoglasno je usvojen Predlog programa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, kojim je predviđeno da je kultura prioritetna oblast u kojoj se programi i projekti finansiraju iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2023. godini.

Cilj konkursa će biti unapređenje i jačanje kulturno-jezičkog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Sredstva za Budžetski fond obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije i iznose 30 miliona dinara. Sredstva će biti dodeljena putem javnog konkursa koji će tokom jula raspisati Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Sednici su prisustvovali predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva kulture, Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Ministarstva prosvete i Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama.

Izvor i foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar