Održana obuka za zaposlene u organima javne vlasti u oblasti službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina

U Palati Srbija održana je jednodnevna obuka za zaposlene iz organa javne vlasti u cilju edukacije oblasti službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina. Obuku su održali eksperti Evropskog centra za manjinska pitanja (ECMI), angažovani u sklopu projektnih aktivnosti „Podrška jačanju vladavine prava u Srbiji“ koje su zajednički finansirane od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i implementirane od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Uvodnu reč na obuci imao je poseban savetnik ministra Marin Piuković, a obuci su prisustvovali predstavnici područnih policijskih uprava, poreskih uprava kao i predstavnici područnih jedinica Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog geodetskog zavoda. Svrha obuke je da zaposleni steknu bolje razumevanje zakonodavnog okvira u vezi sa službenom upotrebom jezika i pisama, kao i da steknu znanja za praktičnu primenu jezičkih prava, što će doprineti jačanju kapaciteta i efikasnom upravljanju pitanjima koja se odnose na prava manjina u svakodnevnom radu organa.

Obuka je obuhvatila prezentaciju međunarodnih standarda na koje se Srbija obavezala kao potpisnica Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, kontrolu u oblasti službene upotrebe jezika i pisama, kao i preporuke za efikasnu primenu jezičkih prava sa praktičnim primerima.

Izvor i foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar