VIDEO: Zoran Đurov o predstojećoj sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad

U susret predstojećoj III sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad koja će biti održana u petak, 29. marta od 10:00 sati, predsednik lokalnog parlamenta Zoran Đurov održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o tačkama koje će se naći na dnevnom redu zasedanja.

Na dnevnom redu naći će se predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Dimitrovgrad. Prema rečima Đurova, izmene i dopune Poslovnika se odnose na skupštinska radna tela, odnosno na delokrug njihovog rada i donose se iz razloga njihovog efikasnijeg, svrsishodnijeg i stručnijeg funkcionisanja.

Što se tiče odluke o pristupanju promeni Statuta opštine, Đurov ističe da je ova odluka inicirana od strane sekretara Skupštine, a iz razloga promene određenih zakona, kao što su Zakon o referendumu i još nekih zakona i zbog toga je, kako kaže, potrebno izmeniti najviši pravni akt opštine.

Treća tačka je odluka o primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u Opštini Dimitrovgrad.

“Zbog brojnih izmena i dopuna postoji potreba da donesemo jednu ovakvu odluku u kojoj će biti sve sadržano. Ono što se menja u ovoj odluci jesu naknade za obavljanje odborničke funkcije, kao i naknade za prisustvo sednicama Skupštine opštine i sednicama odbora, komisija i saveta”, kaže predsednik loklanog parlamenta.

Četvrta tačka je odluka o pravobranilaštvu, a Đurov ističe da je njome predviđeno da opštinski pravobranilac ima svog zamenika.

Na zasedanju lokalnog parlamenta je i predlog odluke o raspoređivanju sredstava za privredni razvoj opštine Dimitrovgrad za 2024. godinu. Prema rečima Đurova, 9 miliona dinara biće raspoređeno na sledeći način – za subvencionisanje kamate za kreditno zaduživanje privrednih subjekata – 2.300.000 dinara, za podršku privrednim subjektima za zapošljavanje novih radnika – 3.600.000 dinara, za podršku privrednim subjektima koji privrednu delatnost obavljaju u ruralnim delovima opštine – 600.000 dinara i za Program za razvoj privrede i upravljanje rizicima u poslovanju – 2,5 miliona dinara.

Što se odnosi na odluku o raspoređivanju sredstava iz budžeta opštine Dimitrovgrad za razvoj turizma za ovu godinu, Đurov naglašava da će 4,5 miliona dinara biti raspoređeno na sledeći način – za obnavljanje i rekonstrukciju objekata za unapređenje turističke ponude, a na osnovu predloga mesnih zajednica – 1.800.000 dinara, za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti turizma – 1.400.000 dinara i za subvencije za razvoj turizma kroz podršku poljoprivrednim seoskim gazdinstvima i pravnim licima sa ciljem izgradnje objekata i proširenja turističkih kapaciteta i usluga ruralnog turizma – 1.300.000 dinara.

O ovim i ostalim tačkama koje će se naći na dnevnom redu sednice lokalnog parlamenta opširnije u izjavi Zorana Đurova.

Novinar: Aleksandar Todorov
Snimatelj: Stefan Pavić
Montaža: Mikica Kostov
Odgovorni urednik: Petar Videnov
Produkcija: FAR TV
2024.

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar