PočetnaPosts Tagged "Dečija nedelja"

Dečija nedelja Tag

Отбелязването на Детската седмица днес продължи с хубаво организиран маскарад и есенен базар в училището в с. Желюша, където децата поздравиха своите родитители, учители и гости и изпратиха есента. Беше това празник на детската радост и детската младост, който въодушеви присъстващите в двора на желюшкото училище. Същият